החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ ואח' נ' עובדיה

בקשת הנתבעים לעיכוב הליכים עד למתן החלטה חלוטה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד הנתבעים, התלויה ועומדת באותו עניין (חוק הספאם). התובע התנגד לבקשה ועמד על ניהול התביעה, תוך שהצהיר כי אינו מעוניין להיכלל במסגרת "הקבוצה" בתובענה הייצוגית.

נפסק

אין מקום לעכב את ההליכים בשל עניין תלוי ועומד, על-אף קיומן של טענות דומות בתביעה זו ובעילת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. עמדת ביהמ"ש היא כי אין לעכב הליכים בתביעה קטנה בשל בקשה לאישור הגשת תביעה ייצוגית בעילה דומה, כל עוד לא אושרה הבקשה לאישור התובענה הייצוגית וכן עוד התובע עומד על ניהול תביעתו באופן עצמאי ומודיע על הסכמתו לצאת מהקבוצה הייצוגית. ביהמ"ש לתביעות קטנות נועד לאפשר לאדם מן היישוב להביא להכרעת ביהמ"ש סכסוכים בסכומי כסף נמוכים יחסית, בדרך פשוטה, מהירה, יעילה וזולה. תכלית זו אינה עולה בקנה אחד עם משך הזמן בו מתברר ההליך הייצוגי, וביתר שאת שעה שטרם ניתן אישור להליך הייצוגי. בנוסף, התובע בהליך הייצוגי חייב להוכיח נזק על-מנת לזכות בסעד כספי, בעוד שהתביעה בתיק זה היא לתשלום פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק, לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הבקשה נדחית.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.