החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: גדיש נ' מכללת א.ר. פסגות בע"מ

המבקש הגיש נגד המשיבים בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בה טען כי קיבל מסרון מהמשיבים ללא הסכמתו, ללא שהמסרון כולל את פרטי המפרסם ודרכי יצירת קשר עמו, תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבים הגישו בקשות לאשר הגשת הודעות לצדדי ג'.

נפסק

בפסק הדין המנחה בסוגיה (הלכת קורל תל) נקבע כי יש להכיר באפשרות להגיש הודעה לצד שלישי בתובענה ייצוגית, ברשות ביהמ"ש. בקשת האישור עוסקת בנושא אשר הפך למטרד יומיומי עבור אזרחי מדינת ישראל. התיקון לחוק ביקש להתמודד עם התופעה המכונה "spam", אשר הפכה בשנים האחרונות למטרד ציבורי כלל עולמי. שתי הבקשות לצירוף צדדי ג' הוגשו בד בבד עם הגשת התשובות לבקשה לאישור תובענה כייצוגית, בהתאם להלכת קורל תל. צדדי ג' שמבוקש לצרפם זהים בשתי הבקשות ובנוסף, בכל בקשה מבוקש לצרף צד ג' אחר שאינו נזכר בבקשה האחרת. בידי המשיבים 1, 3 ו-4 (קבוצת פסגות) ביסוס ראייתי ראשוני לחבות הצדדים השלישיים כלפיה. צד ג' 4 (כרמלי) טוען כי אין לאשר הודעת צד ג' נגדו בהיותו אדם פרטי שלא יוכל לעמוד בסכומי התביעה הגבוהים. אין לקבל טענה זו. אין מדובר בהודעה שהוגשה כאמצעי לחץ אלא מתוך מטרה כנה לקבל שיפוי או השתתפות ממי, שכל הנראה (כך נטען), הוא ששלח את המסרון למבקש. לא נמצא כי צירוף צדדי ג' אלה יוביל לסרבול או הכבדה על ההליך. ההפך הוא הנכון. קיים צורך ממשי לצירופם, אשר יאפשר לצדדים להציג בפני ביהמ"ש את התמונה המלאה ויאפשר הליך יעיל ויותר ממצה. אין לצרף את צד ג' 5 כצד להליך. מדובר, ככל הנראה, בחברה זרה שיש לקבל היתר המצאה ביחס אליה. קבוצת פסגות לא מסרה פרטים אודות זהות החברה ולא הובהר כנדרש הקשר המשפטי בינה לבין כרמלי. יש לאשר הגשת הודעות צד ג' גם בהתאם לבקשת המשיבים 2 ו-5, בין היתר לאור העובדה כי צדדי ג' אינם מכחישים את הקשר העובדתי ביניהם. נוכח הקשר ההדוק שבין מערכת היחסים שבין המבקש לבין המשיבים לבקשת האישור ובין מערכת היחסים שבין המשיבים לצדדי ג', יש להורות על איחוד מלא וכי המשך בירורו יתייחס למכלול מערכת היחסים שבין בעלי הדין השונים.

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.