חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שדה נ' א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ

התובעת טענה כי הנתבעת שלחה אליה דבר פרסומת בהודעת SMS, ללא רשותה או הסכמתה ובניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת הכחישה כי המסרון נשלחה על-ידה.

נפסק

התובעת לא הרימה את הנטל הראיתי להוכיח את תביעתה. התובעת לא טרחה להדפיס ולשמור את דף הנחיתה המעביר את מקבל המסרון לאתר המפרסם, מה שעשוי היה לקשור את המסרון לנתבעת. כיום אין אפשרות להתחקות אחר זהותה. הגם שהתובעת הייתה מודעת לכך שהנתבעת הכחישה קשר למסרון, היא לא המציאה ראיות הקושרות את המסרון אל הנתבעת בצורה חד משמעית. דין התביעה להידחות. התובעת תישא בהוצאות הנתבעת בסך 700 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.