חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: בן-דוד נ' קיסר ואח'

תביעה קטנה, תביעה שכנגד ותביעה קטנה קשורה שעניינן במשלוח הודעות פרסומיות באמצעות מסרונים ומסרים מוקלטים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. שני התובעים טענו כי המסרים הפרסומיים נשלחו אליהם על-ידי "קבוצת קיסר" וכי התקשו להתחקות אחר פרטי השולח. הנתבע, מר קיסר, טען כי משלוח המסרים הפרסומיים נעשה בידי זכיינים ואינו מצוי בשליטת החברה וכן כי שמו שורבב לתביעות ללא הצדקה, שכן המסרים לא נשלחו על-ידו באופן אישי.

נפסק

לשני התובעים נשלח מסרון עם תוכן פרסומי מידי קבוצת קיסר. לא הוכחה קבלת מסר מוקלט באמצעות הטלפון מקבוצת קיסר. המסרונים נשלחו בניגוד להוראות סעיף 30א(ב) לחוק. טענתו של מר קיסר כי אינו קשור לתביעה מיתממת ותמוהה. אין הוא אדם פרטי ששמו שורבב לתביעה ללא הצדקה. הוא מנכ"ל קבוצת קיסר והבעלים של "מותגי נדל"ן" לה שייכת קבוצת קיסר (ואף הגיש בשמה תביעה שכנגד ותבע את כבודה ופרטיותה). התנהלות מר קיסר מחזקת את הרושם כי קבוצת קיסר ומר קיסר – חד הם. אין לקבל את טענות קיסר ביחס לזכיינים. המסרונים נשלחו כשהם נושאים את שמה של קבוצת קיסר, השייכת למותגי נדל"ן. האחרונה היא זו שהפיקה מהם תועלת והיה עליה להבטיח כי לא יישלחו בניגוד לחוק. אין מותגי נדל"ן יכולה להסתתר מאחורי קבוצת קיסר וזכייניה, להתנער מאחריותה למשלוח המסרונים ומחובתה לפצות את הנמענים. מאחר שמעמדה המשפטי של קבוצת קיסר לא ברור, ונוכח האמירות הסותרות של מר קיסר בעניין זה, יש לחייב גם את מר קיסר בפיצוי מקבלי המסרונים. הרושם שנוצר הוא כי מר קיסר הוא העומד מאחורי קבוצת קיסר ונושא באחריות למשלוח המסרונים בשמה. הנתבעים יפצו כל אחד מהתובעים ב-1,000 ש"ח עבור משלוח המסרון וכן הוצאות בסך 300 ש"ח. העובדה כי התובעים משתייכים לקבוצת פייסבוק העוסקת בתביעות ספאם אין בה כדי להשפיע על גובה הפיצוי. דין התביעה שכנגד להידחות. קבוצת קיסר בחרה להתנהל בעמימות. מסרונים מטעמה נשלחו בניגוד לדין, מבלי שמקבלים יצליחו לאתר את כתובת משרדיה, את מספר החברה או כל מידע אחר אודותיה. אין הקבוצה יכולה להלין על כך שהתובע ניסה לאתר את פרטי החברה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.