חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: קלר נ' אור הקסם בע"מ ואח'

תביעה נגד הנתבעת 2 מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התביעה נגד הנתבעת 1 נמחקה בהסכמת התובע.

נפסק

תביעה מכוח חוק הספאם ניתן להגיש נגד "מפרסם". הנתבעת 2 אינה נכנסת בגדר הגדרה זו. הפרסום מושא התביעה (שירות מתן הלוואות) נועד לקדם את עסקי הנתבעת 1 ולא את עסקיה של הנתבעת 2. התובע טען כי פרסום הנתבעת 1 נעשה באמצעות הנתבעת 2, אך הגדרת "מפרסם" בחוק קובעת כי "לא יראו כמפרסם מי שביצע, בעבור אחר, פעולת שיגור של דבר פרסומת כשירות בזק לפי רישיון כללי, רישיון מיוחד או מכוח היטל כללי, שניתנו לפי חוק זה". אין חולק כי נתבעת 2 ביצעה את פעולת שיגור דבר הפרסומת עבור נתבעת 1 כשירות בזק לפי רישיון כללי כאמור, הרי שהיא אינה באה בגדר ההגדרה ולא ניתן לחייבה מכוח חוק הספאם בגין משלוח ההודעה. אין מקור חוקי המחייב את נתבעת 2 לשתף פעולה עם התביעה. התביעה נדחתה. התובע ישא בהוצאות הנתבעת 2 בסך 750 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.