החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ירקוני נ' ריניו סופטוור בע"מ

בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית כלפי המשיבה 1 בלבד. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה כי המשיבים, ביניהם המשיבה 1, שיגרו לו דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ביחס למשיבה 1 נטען כי היא חברה המספקת שירותי פלטפורמה לשליחת דברי הפרסומת שנתקבלו אצל המבקש. המשיבה הכחישה כל אחריות משפטית הקמה לה בגין משלוח דברי פרסומת אסורים על-ידי מזמינים שעושים שימוש בתשתית הטכנולוגית שהיא מספקת וטענה כי אינה "מפרסם" וכי לקוחותיה מתחייבים מולה לפעול לפי דין. הוסכם, מבלי להודות באחריות, כי המשיבה תוסיף בצבע אדום, בעמוד שבו מזינים המפרסמים את תוכן הפרסומת, את הכיתוב "ככל והמסרון הנשלח הינו דבר פרסומת על המפרסם לעמוד בכל הוראות הדין…". הוסכם על הסתלקות המבקש וכי המשיבה תשלום גמול למבקש בסך 2,000 ש"ח ושכ"ט בא-כוחו בסך 3,000 ש"ח.

נפסק

בקשת ההסתלקות כלפי המשיבה 1 מאושרת, ללא צו להוצאות וללא צורך בפרסום. משלא הוגשה תגובה לבקשת האישור, לא ניתן לקבוע אפריורי שהתובענה אינה מראה עילת תביעה לכאורית כלפי המשיבה. הכיתוב המוסכם עשוי להוות צעד בעל ערך במערכה למיגור תופעת הספאם, באשר הוא ירחיב את חשיפת המפרסמים, העושים שימוש בתשתיות המשיבה 1, ולכן ניתן לקבוע גמול והסתלקות, הגם שלא בסכומים שנתבקשו. מאושר גמול למבקש בסך 600 ש"ח ושכ"ט בסך של 2,400 ש"ח בתוספת מע"מ.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.