חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: וחניש נ' בנא מ.א. שיווק בע"מ

התובע טען כי על הנתבעת לפצות אותו ביחס ל-19 מסרונים פרסומיים ששלחה אליו, כאשר לכל ההודעות (למעט האחרונה) לא צורפה אפשרות הסרה.

נפסק

לכתב ההגנה של הנתבעת צורף טופס ההצטרפות של התובע למועדון הלקוחות של הנתבעת. התובע אישר את חתימתו על גבי הטופס, לרבות קבלת דיוורים "ב-SMS ו/או מיילים מעת לעת". משכך, ההודעות נשלחו לתובע בהתאם לאישורו. עם זאת, היה על הנתבעת לאפשר לתובע להסיר עצמו ממאגר מקבלי ההודעות, גם אם נתן תחילה הסכמתו לקבלן. משכך, ובשים לב לעובדה כי התובע נתן הסכמתו מלכתחילה לקבלת מסרונים שיווקיים מהנתבעת, דין התביעה להתקבל באופן חלקי. הנתבעת תשלם לתובע סך של 1,800 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.