חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ירקוני נ' ריניו סופטוור בע"מ ואח'

בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית ביחס למשיבה 5 (ביום 11.12.2016 אישר ביהמ"ש הסתלקות כלפי משיבה 1). בבקשת האישור נטען כי המשיבים שיגרו דברי פרסומת בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בבקשת ההסתלקות נטען כי המבקש רכש בעבר מוצר מהמשיבה 5 ולטענתה במסגרת זו ניתנה הסכמתו לקבלת דיוור פרסומי. המבקש הכחיש את הטענה, אך לאור הסכמת המשיבה לרענן את נהליה ולהקפיד ביחס לחברי רשימת התפוצה, הסכים המבקש להסתלק מהבקשה וכן הוסכם על תשלום גמול של 1,500 ש"ח למבקש ושכ"ט בסך 4,500 ש"ח.

נפסק

הובהר כי המשיבה ערכה בדיקה נוספת באשר לרשימת הדיוור וכתוצאה מכך הוסרו ממנה מספר לקוחות בודדים וכן כי המשיבה מקפידה לפעול בהתאם להוראות חוק התקשורת. לנוכח הצהרות אלה, עולה ספק האם התובענה מתאימה להתברר בדרך של תובענה ייצוגית, ולו רק לנוכח היקף חברי הקבוצה הנטענת. יש להורות על הסתלקות מהתובענה ודחיית התביעה האישית. יש להפחית מהסכמות הצדדים שכן לא ניתן לקבוע כי קיימת עילת תביעה לכאורה ובקשת האישור הביאה תועלת מוגבלת בלבד. הגמול למבקש יהיה 300 ש"ח ושכר טרחת ב"כ יעמוד על 1,200 ש"ח בצירוף מע"מ.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.