חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: חן ואח' נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

התובע טען כי הנתבעת שלחה לו מסרונים פרסומיים בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק

דין התביעה להידחות. יש לקבל את טענת הנתבעת ביחס להודעות אודות ניצול 75% מנפח הגלישה. הנתבעת טענה כי מדובר במסרונים שמטרתם מתן שירות ללקוח, על-מנת לעדכון אותו לגבי נפח הגלישה שנוצל מהחבילה שלו. ההודעה במסגרתה התבקש התובע להשיב על סקר אינה דבר פרסומת, אלא ניסיון של הנתבעת לקבל מידע מהלקוח על-מנת לבחון את איכות השירות ולנסות לשפרו בעתיד. ביחס להודעות אחרות נפסק כי הן אינן פרסומיות, אלא יידוע של הלקוח לגבי אפשרויות השירות המוצעות לו (הודעה בדבר אפשרויות הפניה לנציג שירות, הודעות על הורדת אפליקציה המאפשרת שירות ויזואלי ועוד). גם ביחס לחשבונית שביקש התובע לקבל בדוא"ל, הכוללת גם פרסומות הנכללות בה אוטומטית, אין בסיס לחיוב הנתבעת לשלם פיצוי לתובע.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.