חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: בוקובזה נ' קשרי תעופה בע"מ

התובע טען כי הנתבעת שלחה לו 25 הודעות פרסומת ללא הסכמתו, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי התובע נרשם לשירותיה עת התעניין ברכישת חבילת נופש וכי בהודעותיה קיימת אפשרות הסרה שהתובע נמנע מהשימוש בה.

נפסק

הנתבעת הציגה טופס הכולל את פרטי התובע, אך לא נמצא בטופס אישור של התובע לקבלת דברי פרסומת. מנגד, היה בידיו של התובע לפעול באופן אקטיבי לשם העברת בקשה להסרה מרשימת התפוצה לנתבעת והתובע לא עשה כך. יש לפסוק פיצוי ההולם את מידת הפגיעה. ההודעות נשלחו לתובע במשך כארבע שנים אשר במרוצתן נדמה כי לא היה בהודעות משום הפרעה של ממש לתובע, שלא פעל להפסקת קבלתן. פיצוי בסך 150 ש"ח הוא סביר בנסיבות העניין (סה"כ 3,450 ש"ח). בשים לב לעובדה כי התובע מגיש תביעות לא מעטות מסוג זה לבתי המשפט, אין צו להוצאות.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.