החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שקולניק נ' ויטרינה כל מה שחדש על המדף בע"מ

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בחיפה [ת"ק 65532-11-15] שקיבל בחלקה תביעה שהגיש המבקש מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, וקבע כי המשיבה תפצה את המבקש ב-1,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 300 ש"ח. המבקש טען כי ביהמ"ש קמא התעלם מתיקון כתב התביעה ביחס למספר הפרות החוק וכי הפיצוי שנפסק נמוך.

נפסק

דין הבקשה להידחות. מידת התערבותו של בית המשפט לערעורים בפסיקת בתי המשפט לתביעות קטנות היא מוגבלת. יש מקום לתקן טעות שנפלה בפסק דינו של ביהמ"ש קמא בנוגע למספר ההודעות המפרות בגינן זכאי המבקש לפיצוי, אולם אין מקום להתערב בשיקול הדעת של ביהמ"ש קמא באשר לגובה הפיצוי. המקרה אינו נופל לגדר המקרים החריגים המצדיקים התערבות ערכאות ערעור. ביהמ"ש קמא שקל נכון את כל הנסיבות הרלבנטיות. מחד, את רצונו של המבקש שיינתן פסק דין הקובע פיצוי לדוגמה, ומנגד את התנהלות המשיבה, נכונותה להכיר בטעויותיה ולפצות את המבקש, ומשכך הגיע למסקנה נכונה שאין להתערב בה. דין הבקשה להידחות בכפוף לתיקון סכום פסק הדין באופן שבו על המשיבה לפצות את המבקש בסך נוסף של 300 ש"ח, שהם 100 ש"ח לכל הודעה מפרה נוספת. אין צו להוצאות.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.