החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אדר נ' ח. רכסים והפצה בע"מ

התובע טען כי הנתבעת שלחה לו 10 מסרונים פרסומיים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי ההודעות לא נשלחו על-ידי וכי אין כל ראיה הקושרת אותן אליה. התובע הסביר כי התקשר למספר שהופיע בהודעה וכי בעקבות שיחה זו נשלח לו הסכם התקשרות בהם מופיע שם הנתבעת ומסרה.

נפסק

דין התביעה להתקבל בחלקה. עדות התובע היתה אמינה והוא הסביר כראוי כיצד התקשר למספר המופיע בהודעות וקיבל את מסמכי ההתקשרות של הנתבעת. לעומת זאת, עדות נציג הנתבעת לא הייתה אמינה. אין מקום לפסוק לתובע את מלוא הפיצוי הנתבע על-ידו. התובע העיד כי ניסה להסיר את ההודעות ללא הצלחה, אולם בדיון הסרת משלוח ההודעות בוצעה בהצלחה. הנתבעת תשלם לתובע 500 ש"ח עבור כל הודעה וסה"כ 5,000 ש"ח ובנוסף החזר אגרה בסך 100 ש"ח והוצאות בסך 500 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.