חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: פוגלמן נ' בר

התובע טען כי הנתבע שלח לו הודעת דוא"ל בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק

הודעת הדוא"ל ששלח הנתבע לתובע, בו הוא מציע שירותי חקירה כלכליים, מהווה פרסומת לכל דבר ועניין. הנתבע אישר כי לא קיבל את פרטי התובע ממנו וכי הוא נוהג לשלוח דברי פרסומת לעורכי דין לצורך הצעת שירותיו. יש לקבל את התביעה. דבר הפרסומת אינו חוסה תחת הגנות החוק. מדובר בדבר פרסומת שנשלח ללא הסכמתו המפורשת של הנמען בכתב ומראש. משלא נמסרו פרטי הדוא"ל על-ידי התובע, לא מתקיימים יתר החריגים הקבועים בחוק. יש לחייב את הנתבע בסכום המקסימלי הקבוע בחוק. הנתבע ישלם לתובע 1,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 150 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.