החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: גביזון ואח' נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור המבקשים טענו כי המשיב מפר את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בין היתר בכך שהוא שולח הודעות פרסומת ללא הסכמתם המפורשת של הנמענים ואינו מאפשר הסרה באותה דרך שבה נשלח דבר הפרסומת, כי אם באמצעות חיוג למספר טלפון. המשיב כפר בטענות המבקשים וטען כי הוא מקיים את הוראות החוק, אשר לטענתו אינן חלות על ההודעות ששלח.

נפסק

המשיב הודיע לביהמ"ש כי החליט מיוזמתו להוסיף אפשרות להסרה מרשימת התפוצה, מבלי שיש בכך הודאה בטענות המבקשים. אפשרות ההסרה שנוספה היא במסרון חוזר (עבור מסרונים), בלינק, או באמצעות כתובת באינטרנט (להודעות דוא"ל). המשיב הודיע עוד על הוספת המילה "פרסומת" להודעות דוא"ל הכוללות תוכן פרסומי. במסגרת גישור הגיעו הצדדים להסכמות לפיהם המשיב יתרום סכום של 25,000 ש"ח לעמותה וכן ישלם שכ"ט עוד בסך 43,000 ש"ח לב"כ המבקשים 1-2 ו-57,000 ש"ח לב"כ המבקש 3. כן ישלם המשיב גמול בסך 30,000 ש"ח למבקש 1 וגמול בסך 10,000 ש"ח לכל אחד מהמבקשים 2 ו-3. ההסדרים וההסכמות בבקשת ההסתלקות סבירים ומאוזנים. הם אושרו על-ידי ביהמ"ש וניתן להם תוקף של פסק-דין.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.