החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: דביר נ' א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ

בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בחיפה, מיום 2.3.2017 [ת"ק 42695-09-16]. המבקש טען בתביעתו בפני ביהמ"ש לתביעות קטנות כי המשיבה שיגרה אליו 8 מסרונים פרסומיים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בתביעתו ציין המבקש כי תביעה קודמת שהגיש נגד המשיבה נדחתה (שעילתה היתה מסרונים אחרים). בפסק-הדין ביהמ"ש קמא קבע כי חלק מהמסרונים שקיבל המבקש נשלחו קודם למתן פסק-הדין בתביעה הראשונה, נבלעו בה, וכי בגינם המבקש אינו זכאי לפיצוי. בגין שני המסרונים שנשלחו לאחר מתן פסק-הדין בתביעה הראשונה הורה ביהמ"ש קמא למשיבה לפצות את המבקש ב-2,000 ש"ח, בצירוף הוצאות משפט של 750 ש"ח. בבקשתו טען המבקש כי הוא זכאי לפיצוי גם עבור 6 המסרונים שנשלחו עובר למתן פסק-הדין בתביעה הראשונה. מנגד, המשיבה טענה כי מדובר במעשה בי-דין וכי המבקש אינו זכאי לסעד עבור 6 מסרונים אלה.

נפסק

יש לקבל את הבקשה ולדון בה כערעור. צודק המבקש בטענתו כי עילות התביעה ביחס לתביעה בפני ביהמ"ש קמא היו עילות שטרם נולדו עם הגשת אותה תביעה ובנסיבות אלה מדובר בעילות חדשות, כל מסרון בנפרד, המקימות סעד חדש בגינן. העובדה שמדובר באותו סעד, או בעילות דומות, אין בה כדי להחיל את כלל מעשה בי-דין, כל עוד עסקינן במסרונים שונים ממועדים שונים, ואף כי מטעמי יעילות יתכן והיה רצוי לתקן את כתב התביעה ולדון בכל העילות במקשה אחת, לא ניתן לחייב את המבקש לתקן את תביעתו. יש לקבל את הערעור, לבטל את פסק-הדין של ביהמ"ש קמא ביחס לששת המסרונים הראשונים בתביעה ולקבוע כי המבקש זכאי לפיצוי גם עבור מסרונים אלה. המשיבה תשלם למבקש סכום נוסף של 6,000 ש"ח, בצירוף הוצאות בסך 3,000 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.