החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: בן דוד נ' הוט – מערכות תקשורת בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה, בטענה כי הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בבקשת האישור נטען כי המשיבה מצרפת להודעות הדוא"ל שהיא שולחת למנויים, יחד עם החשבון החודשי, גם קבצים נוספים הכוללים פרסום, ללא הסכמת הנמענים.

נפסק

הצדדים הגיעו למתווה לסיום ההליך בדרך של הסכמה והתחייבות המשיבה לדרכי פעולה בעתיד. המשיבה התחייבה, בין היתר, לעדכן את לקוחותיה שיבחרו בשירות קבלת חשבוניות בדוא"ל כי קבלת החשבוניות בדרך זו כוללת גם פרסומות בעניינים הקשורים למשיבה ובעניינים אחרים. המשיבה גם תנחה את נציגיה להבהיר זאת במהלך שיחות עם לקוחות המבקשים את השירות המוצע. בנוסף, בגוף ההודעה תיכלל הבהרה כי ההודעה כוללת דברי פרסומת וכי ניתן להסיר את השירות בכל עת. שמו של הקובץ הכולל את הפרסומות, המצורף לדוא"ל, ייקרא בשם "Pirsomet". הצדדים הסכימו על שכר טרחת המבקש, המייצג את עצמו, בסך של 30,000 ש"ח + מע"מ. יש לאשר את ההסתלקות. התחייבויות המשיבה הביאו תועלת לקבוצה. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקה ותביעתו האישית של המבקש נדחתה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.