חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שטיין נ' בי.בי.בי. סטריט בע"מ

התובעת טענה כי הנתבעת שלחה לה 2 מסרונים שיווקיים לטלפון הנייד, ללא הסכמתה, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי במעמד ההצטרפות למועדון הלקוחות שלה, ניתן אישור לקבלת מסרים פרסומיים.

נפסק

אין לקבל את טענת הנתבעת לקבלת ההרשאה למשלוח המסרונים במסגרת טופס ההצטרפות למועדון הלקוחות. טופס ההצטרפות החתום (נטען כי על הטופס חתמה חברה אחרת במועדון הלקוחות, שמספר הטלפון הנייד שלה שייך כיום לתובעת) לא הוצג ואף לא דוגמה של הטופס ממנה ניתן ללמוד כי המצטרפים למועדון הלקוחות מאשרים משלוח דברי פרסומת. יש לקבוע כי שתי ההודעות נשלחו תוך הפרת הוראות חוק התקשורת. אין מחלוקת כי הנתבעת אפשרה לתובעת להסיר עצמה מרשימת התפוצה והתובעת אף פעלה כך לאחר קבלת שני מסרונים. לא הובאה ראייה כי הנתבעת מפרה תדיר את הוראות החוק או כי נדרשת הרתעה ממשית לגביה. היקף ההפרה אינו ברף הגבוה. הנתבעת תפצה את התובעת ב-800 ש"ח, 400 ש"ח לכל הודעה, וכן תישא בהוצאות התובעת בסך 250 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.