החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אביב ואח' נ' פלאפון תקשורת בע"מ

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם. ביום 3.7.2017 אישר בית המשפט את ניהול התובענה כייצוגית. בסמוך לאחר ההחלטה ניהלו הצדדים מו"מ לפשרה שהבשיל בסופו של דבר לכדי הסדר. במסגרת ההסדר הוסכם על מהלך למניעת שיגור עתידי של מסרונים פרסומיים. המשיבה ביצעה שינוי במערך השיווק הטלפוני שלה, באופן שיאפשר לה לשלוט באופן מיטבי על ביצוע פעולות אלה ולפקח על כך שהוראות חוק התקשורת אינן מופרות. נוכח הקושי באיתור חברי הקבוצה, הוסכם כי המשיבה תעניק תרומה בסך 400,000 ש"ח לקרן לניהול ולחלוקת כספים שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות. פסק-הדין לא יהווה מעשה בית דין ביחס לתביעות פרטניות ולא ימנע מנמענים שקיבלו מסרונים בעלי תוכן פרסומי של המשיבה מלהגיש תביעות אישיות.

נפסק

יש לאשר את הסכם הפשרה בין הצדדים ולתת לו תוקף של פסק-דין. שכר הטרחה יעמוד על סך של 120,000 ש"ח לב"כ המבקשים יחדיו והגמול יהיה 20,000 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.