חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: לדרמן נ' אלפא מגה פוד בע"מ

התובעת טענה כי הנתבעת שלחה לה 5 מסרונים פרסומיים, ללא הסכמתה, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי התובעת יכלה לפנות אליה בבקשה להפסיק לשלוח את המסרונים וכי ייתכן כי משלוח המסרונים נעשה בטעות עקב הקלדה שגויה של מספר הטלפון של אחד מלקוחותיה.

נפסק

לתובעת נשלחו 5 מסרונים המהווים דבר פרסומת במשך חודש ימים. התובעת לא נתנה את הסכמתה למשלוח המסרונים. לאחר המצאת כתב התביעה חדלה הנתבעת ממשלוח המסרונים. במסרונים אין אפשרות הסרה. התובעת לא פנתה אל הנתבעת כלל קודם להגשת התביעה. לא נמצא כי יש בטיעוני הנתבעת בדבר טעות ההקלדה כדי לסתור את החזקה כי משלוח ההודעות נעשה ביודעין. בנסיבות המקרה יש להפחית מהפיצוי המקסימלי. הנתבעת תשלם לתובעת סך כולל של 1,250 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.