חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: משטה נ' מידע כנסים בע"מ ואח'

ב-25.1.2017 אושרה הגשת תובענה ייצוגית בתיק, שעניינה במשלוח הודעות פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. כשנה לאחר המועד האחרון בו ניתן היה להגיש הודעות על רצון שלא להיכלל בקבוצה המיוצגת, הגיש המבקש בקשה להארכת מועד לבקשה ליציאה מהקבוצה. המבקש טען כי המשיבה 1 שלחה לו 110 הודעות פרסומת בניגוד לחוק וביקש לאפשר לו לנהל הליכים נגדה באופן אישי.

נפסק

לצורך יציאה מהקבוצה אין צורך להגיש בקשה ואין צורך בנקיטת הליכים כלשהם. די בהודעה לביהמ"ש המוגשת במועד. אין בסיס לטענה כי התנהגות המשיבה כלפי המבקש ומשלוח ההודעות הם טעם מיוחד להארכת מועד. נדחו גם טיעוני המבקש שעניינם בהליכי פשיטת הרגל בהם היה מעורב ומקור האיחור באובדן בן משפחה. הבקשה נדחתה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.