החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: חאיק נ' קלוד נחמיאס חברה לבניין בע"מ

בקשה מוסכמת לאפשר למבקש להסתלק מבקשתו לאישור התובענה כייצוגית. בבקשה נטען כי המשיבה, חברה קבלנית, פעלה בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בעת ששלחה דברי פרסומת לנמענים. במסגרת מו"מ בין הצדדים הסכימה המשיבה לוודא כי היא שולחת הודעות בהתאם לחוק, כי תערוך רענון פנימי והדרכה לעובדיה בעניין וכן כי תשלם למבקש גמול בסך 6,500 ש"ח וכן שכ"ט בסך 11,000 ש"ח + מע"מ.

נפסק

ההסתלקות מאושרת. מבקשת ההסתלקות עולה כי למשיבה לא היו טענות של ממש כנגד האמור בתובענה, פרט לכך שלטענתה מדובר היה בכשל נקודתי. בית המשפט שוכנע כי אין מדובר בתביעות סרק וכי למבקש עומדת עילת תביעה לכאורית מכוח סעיף 30א לחוק. בנסיבות אלה של תיקון ההפרות ומאחר ובקשת ההסתלקות ממילא אינה מהווה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה האחרים, אין צורך במינוי תובע מייצג אחר. המשיבה הסכימה לרענן את נהליה לצורך יישום מלא של הוראות החוק, מכאן שהגשת התובענה הייצוגית והבקשה לאישורה הצמיחו תועלת עתידית לחברי הקבוצה, שיחדלו לקבל דברי פרסומת נוספים בניגוד לרצונם ותהליך ההסרה מרשימת התפוצה יהיה קל יותר. בנוסף, יש בהגשת התובענה כדי להעביר מסר חשוב לבעלי עסקים אחרים דוגמת המשיבה ולקיים את הוראות החוק כך שהציבור בכללותו יהנה מכך. במקרה זה, בו המבקש ועורך דינו שותפים לאותו משרד, לא מאושר הגמול, אלא שכר הטרחה בלבד, בסך 11,000 ש"ח + מע"מ.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.