חזרה לעמוד הקודם

מודל ה-Digital Markets Act לרגולציה של תחרות והגנת צרכן בשירותים מקוונים – סקירה מתעדכנת

סקירה מתעדכנת מטעם איגוד האינטרנט הישראלי של המודל הרגולטורי החשוב ביותר כיום לגבי רגולציה של שירותים מקוונים בהיבטי תחרות והגנת צרכן: הצעת חוק השווקים המקוונים (Digital Markets Act) באיחוד באירופי. הסקירה כוללת ניתוח של התכליות והמטרות העומדות בבסיס הצעת החקיקה, מונחי מפתח ופירוט של החובות אותן מטילה החקיקה על שירותים מקוונים בהיבטי תחרות, הגנת צרכן וטיפול בפערי כוחות בין פלטפורמות מקוונות למשתמשים העסקיים שלהן; כמו גם סקירה של ביקורות והתייחסויות להצעת החוק.

יובהר, שאין אנו קוראים לאמץ את ההסדר כלשונו וברור כי נדרשות התאמות ייחודיות לזירה הישראלית, אך אנו סבורים כי האבחנות האנליטיות עליהן הוא מבוסס ורגישותו למאפיינים הייחודיים של כלכלת פלטפורמות הופכים להיות עקרונות בינלאומיים שהרגולציה הישראלית תידרש להיות תואמת אליהם.

סקירת מודל ה-Digital Markets Act לרגולציה של שירותים מקוונים בהיבטי תחרות והגנת צרכן (9.12.2021)


ביום 15.12.2021 פרסם הפרלמנט האירופי את הגרסה הסופית מטעמו עבור חוק השווקים הדיגיטליים (Digital markets Act), אשר תהווה את הבסיס לדיונים מול מועצת האיחוד.

אלו הם עיקרי השינויים בין הצעת החקיקה המקורית לבין גרסת הפרלמנט האירופי:

  • הרחבת תחולת החוק לשירותים ומוצרים נוספים: דפדפני אינטרנט, עוזרים וירטואליים וטלוויזיות מחוברות.
  • הגדלת הרף הכמותי כך שהחוק יחול רק על חברות שהמחזור השנתי שלהן בשלוש השנים האחרונות באזור הכלכלי האירופי (EEA) הינו 8 מיליארד יורו (להבדיל מ-6.5 בגרסה המקורית), ושווי השוק שלהן הינו 80 מיליארד יורו (להבדיל מ-65 מיליארד בגרסה המקורית). תנאים נוספים להגדרת חברה כשומרת סף הינם 45 מיליון משתמשי קצה ויותר מ10,000 משתמשים עסקיים ב-EEA, (בשונה מ-"באיחוד האירופי" בגרסה הראשונית). גרסה זו קובעת שעל חברה לעמוד ברף זה למשך שנתיים בכדי להיות מוגדרת כשומרת סף (בשונה מ-3 בגרסה הראשונית).
  • הרחבת ההוראות הנוגעות בשימוש בנתונים עבור פרסום ממוקד: נוספה הוראה חדשה שקובעת שעל שומרות סף להימנע משימוש בנתונים אישיים עבור פרסום ממוקד או מיקרו-מיקוד, למעט אם ניתנה להן הסכמה ברורה ומפורשת.
  • הרחבת הוראות בתחום תפעוליות-בינית (interoperability) בין מכשירים ושירותים, תוך קביעת הוראות שונות לפי סוג השירות המבקש יכולת פעולה הדדית (מערכות הפעלה, שירותי תקשורת עצמאיים, רשתות חברתיות).
  • האיסור על שומרות סף להשתמש בנתונים שאינם ציבוריים הקשורים למשתמשים עסקיים כחלק מתחרות מול אותם משתמשים, הוגדר כחובה (להבדיל מנושא שיש לדון בו, בגרסה הראשונית של הצעת החקיקה). 
  • חובה לאפשר למשתמשים להסיר בכל שלב את ההתקנה של יישומי תוכנה שהותקנו מראש, כגון אפליקציות.
  • הפרלמנט קובע כי אם שומרת סף אינה עומדת בכללים, הנציבות יכולה להטיל קנסות של "לא פחות מ-4% ולא מעל 20%" מסך המחזור העולמי שלה בשנת הכספים הקודמת. זאת בשונה מההצעה המקורית אשר קבעה כי לא ניתן לקנוס ביותר מ10% מהמחזור השנתי. בנוסף, הגרסה החדשה מדגישה כי לצורך חישוב האחוזים, ייבחן המחזור השנתי העולמי של שומרת הסף.
  • במקרים של אי-ציות חוזר להוראות החוק, רשאית נציבות האיחוד למנוע מחברות המוגדרות כ-"שומרות סף" לבצע רכישות אשר עלולות לפגוע בשוק הפנימי בתחומים הקשורים לחוק. בנוסף, הוצע להבטיח הגנה על חושפי הפרות (whistleblowers).
  • עדכון חלוקת הסמכויות והאחריות בין הנציבות האירופית לבין רשויות התחרות של המדינות החברות. בגרסה זו, הנציבות תדווח לרשויות המתאימות על מיזוגים צפויים שדווחו לה על ידי שומרות סף. בנוסף, הנציבות תקים גוף של רגולטורים דיגיטאליים (European High-Level Group of Digital Regulators) אשר יכלול רשויות תחרות ומטרתו תהיה לעזור לנציבות מבחינה מקצועית. כמו כן, רשויות התחרות יהיו רשאיות לעקוב אחר ציות, לקבל תלונות ולעזור במחקרי שוק.

ביום 25.03.2022 פרסמה הנציבות האירופית (European Commission) כי הפרלמנט האירופי והמדינות החברות באיחוד הגיעו להסכמה על נוסח סופי להצעת החקיקה.

Digital Markets Act: Commission welcomes political agreement (25.3.2022)

הסכמה זו, סוללת את הדרך לאימוצה של רגולציית השווקים המקוונים המקיפה והמשמעותית ביותר עד כה.

לפי הפרסומים, שינוי אחד משמעותי שנכלל בגרסה הסופית של החוק נוגע בהגדרת הפלטפורמות עליהן תחול הרגולציה. אחד התנאים להגדרת פלטפורמה כ"שומרת סף" הינו מחזור שנתי או שווי שוק. הגרסה המוסכמת קובעת שהרף לתנאים אלה יהיה 7.5 מיליארד (באיחוד האירופי) ו-75 מיליארד בהתאמה. זאת בשונה מ-6.5 ו-65 בגרסה המקורית שהוצעה על ידי הנציבות, ומ-8 ו-80 בגרסה המוסכמת של הפרלמנט.

ההסכם אליו הגיעו הפרלמנט האירופי והמועצה כפוף כעת לאישור רשמי של שני הגופים.