החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הצעת חוק השירותים הדיגיטאליים (DSA): תמיכת מועצת האיחוד האירופי ועדכון ההסדרים המוצעים

ביום 25.11.2021 הודיעה מועצת האיחוד האירופי (Council of the European Union) על תמיכתה בהצעת החקיקה Digital Services Act (DSA) שהוגשה על ידי נציבות האיחוד האירופי (European Commission) ביחד עם חוק השווקים הדיגיטליים (DMA) בדצמבר של השנה שעברה (הודעת מועצת האיחוד מיום 25.11.2021 תקרא במסמך זה "מסמך המועצה").

סקירת מודל ה-Digital Services Act לרגולציה של שירותים מקוונים (17.11.2021)

מסמך המועצה שפורסם כעת, מהווה שלב פרוצדוראלי בהליך החקיקה באיחוד האירופי בו מתקיים דיון על הצעת החקיקה במועצת האיחוד לפני שהצעת החוק מובאת בפני הפרלמנט האירופי ומשמשת את המועצה ככלי להצגת עמדתה על הצעת החוק (General approach).

הודעת המועצה מהווה את סיום שלב המשא ומתן בהצעת החוק, ונותנת לנשיאות את המנדט להתקדם בדיונים עם הפרלמנט האירופי שצפויים להתרחש בשנת 2022. עם זאת, ההודעה הנוכחית כוללת גם תיקונים להצעה אשר לדעתה יש לבצעם. גרסת החוק של המועצה, אשר פורסמה ביחד עם עמדתן של מספר מדינות חברות, כוללת מספר שינויים בהצעת החוק המקורית של נציבות האיחוד האירופי:

התייחסות מפורשת למנועי חיפוש כנכללים תחת הקטגוריה של שירותי תיווך (intermediary services). בכל הנוגע למנועי חיפוש, לאחר שלא הופיעו בהצעת החוק המקורית של הנציבות, גרסה זו מדגישה כי על סוג שירות זה יוטלו החובות שחלות על שירותי תיווך ברמת התשתית (article 4 למסמך המועצה). עם זאת, גרסה זו מציגה את המושג מנוע חיפוש גדול מאוד (למעלה מ-45 מיליון משתמשים חודשיים באיחוד האירופי), ומטילה על שירותים מסוג זה את החובות המוטלות על פלטפורמות גדולות מאוד (ניהול סיכונים, דיווחי שקיפות ועוד) (article 33A למסמך המועצה).

הגנה מוגברת לקטינים באינטרנט. כאשר שירות תיווך מיועד במיוחד לקטינים, או אשר רוב המשתמשים שלו הם כאלה, על תנאי השירות להיות כתובים כך שקטינים יוכלו להבין אותם (article 12 למסמך המועצה). בנוסף, כחלק מחובתם של חברות גדולות מאוד ומנועי חיפוש גדולים מאוד לנהל את הסיכונים שנוצרים בפלטפורמה שלהם, על חברות אלו לנקוט אמצעים להגנה על ילדים כמו בדיקת גיל, אמצעי ביקורת להורים או אמצעי דיווח המיועדים לקטינים (article 27(1)(g) למסמך המועצה).

הגברת החובות בנוגע לשווקים אינטרנטיים. בתוך פרק החובות שמיועד לפלטפורמות אינטרנטיות התווסף תת פרק המיועד לשווקים אינטרנטיים (Section 3A למסמך המועצה), הכולל את החובה שעיצוב הממשק של שירותים מקוונים מסוג זה לא יטעה או יתמרן את המשתמשים (article 24b למסמך המועצה). בנוסף, התווספה החובה על פלטפורמות לדווח למשתמשים אשר רכשו מוצר לא חוקי (article 24c למסמך המועצה).

חובות נוספות על חברות גדולות מאוד ועל מנועי חיפוש גדולים. לדוגמא, המועצה דורשת מחברות אלו, לפתח הליך ניהול תוכן מהיר ואיכותי המותאם לעבירות פליליות שונות, עם דגש על שיח שנאה לא חוקי (article 27(1)(aa) למסמך המועצה). בנוסף, בעת שימוש במערכות המלצה, פלטפורמות אינן יכולות להשפיע על החלטות המשתמש בעזרת עיצוב או דרך ההפעלה של השירות (article 29(3) למסמך המועצה). כמו כן, ההצעה קובעת דרישות בהן חוקרים אקדמאים אשר ירצו לגשת לנתוני הפלטפורמות יצטרכו לעמוד בהן (article 31(4) למסמך המועצה).

הרחבת חובת הדיווח במקרים של חשש מפעילות פלילית חמורה לכלל שירותי האירוח ולא רק לפלטפורמות אינטרנטיות (recital 41,42 & article 14 למסמך המועצה).  

מנגנוני ציות. על מנת לפקח על עמידה בהתחייבויות של הצעת החוק, גרסה זו כוללת הוראות מפורטות יותר על חובות הציות שחברות גדולות מאוד או מנועי חיפוש מקוונים גדולים מאוד  צריכים לעמוד בהן. למשל, הצעת החוק דורשת מגופים גדולים מאוד להקים גוף עצמאי בתוך החברה שמטרתו מעקב אחר עמידה בתנאי החוק (article 32 למסמך המועצה).

סמכויות אכיפה באירופה. על מנת ליצור אכיפה אפקטיבית, גרסת המועצה שומרת על עקרון ארץ המקור ובמקביל מקנה סמכויות אכיפה בלעדיות לנציבות האירופית, בכדי לאפשר לה להתמודד עם הפרות מערכתיות שבוצעו ע"י מנועי חיפוש או פלטפורמות גדולים מאוד (article 44a למסמך המועצה).

עמדת מועצת האיחוד האירופי אודות הצעת ה-DSA (אנגלית) (25.11.2021)