חזרה לעמוד הקודם

בקשת חופש מידע – תשתיות האינטרנט בישראל

בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 ביקש איגוד האינטרנט לקבל ממשרד התקשורת נתונים אודות פריסת תשתיות האינטרנט הקוויות והסלולריות בחיתוך לפי סוג תשתית ולפי אזורים (רחוב / שכונה) בכלל יישובי ישראל, כולל סוג החיבור והיקף הכיסוי, מהירות התעבורה בחלוקה יומית וכמות דיווחי התקלות והזמן לתיקון וטיפול בתקלה.

מסמכים