החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הערות איגוד האינטרנט הישראלי לטיוטת תקנה 35 לתקנות נגישות השירות

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) (להלן: איגוד האינטרנט או האיגוד) מתכבד בזאת למסור את הערותיו לטיוטת תקנה 35 לתקנות נגישות השירות (להלן: תקנה 35) שפורסמה על ידי נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות ביום 3.7.16.

הערות איגוד האינטרנט הישראלי לטיוטת תקנה 35 לתקנות נגישות השירות