חזרה לעמוד הקודם

דו"ח מבקר המדינה אודות הגנה על קטינים במרחב המקוון

האינטרנט מהווה חלק מרכזי בחייהם של ילדים ובני נוער, המשתמשים בו שימוש לצרכים מגוונים ולפרקי זמן ממושכים באופן יומי. בפברואר 2022 פרסם מבקר המדינה דו"ח הסוקר את הסיכונים השונים אליהם נחשפים ילדים ובני נוער במהלך הגלישה באינטרנט בלוויית סטטיסטיקות בנושא ממקורות שונים, והמלצות כיצד לפעול על מנת לצמצם את החשיפה לסכנות במהלך הגלישה.

סקירה זו מציגה את עיקרי הממצאים והתוצרים מתוך דו"ח המבקר. לנתונים נוספים וקישורים לפרסומים המלאים ראו קישורים בסוף הסקירה.

נתונים כלליים:

 • 85.5% מהתלמידים בכיתות ו'-י"ב הם בעלי טלפונים חכמים.
 • בני נוער וילדים משתמשים בטלפון הנייד כ-4 שעות ביום בממוצע.

 • 11.5% מהתלמידים בכיתות ו',ח',י-י"ב היו קורבנות לבריונות ברשת, נכון לשנת 2019.
 • 11.3% מהילדים ובני הנוער היו מושא לשיימינג (ביוש) ברשתות החברתיות, ו-30% מההורים הביעו חשש שילדים יפיצו תמונות של ילדיהם ברשת בכוונה לפגוע בהם, כך עולה מסקר המוגנות השנתי של הנהגת ההורים הארצית מינואר 2022.

 • מנתונים של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית עולה כי 6% מהפניות שהתקבלו על פגיעה בקטינים בשנת 2020 עסקו בפגיעה ברשת (שיעור הפניות שעסקו בפגיעה בבני נוער ברשת היה 9%).
 • מסקר שערכה הרשות להגנת הפרטיות בשנת 2018 עלה כי 50% מבני הנוער מאשרים הצעות חברות מאנשים שאינם מכירים. בנוסף, 21% מבני הנוער ציינו שמדיניות הפרטיות נכללת בשיקוליהם כאשר הם מורידים אפליקציות.
 • 45% מהילדים ובני הנוער שהשתתפו מעדיפים לפנות לעזרה במקרה של פגיעה ברשת בצורה מקוונת.

 • 50% מתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים לא רואים בגורמים בבית הספר כתובת לפנייה בנוגע לאלימות מקוונת. למעלה מ-60% מהם לא רואים במוקד 105 כתובת לפנייה בנוגע לאלימות מקוונת.
 • רק שליש מכלל המנהלים סבורים במידה רבה או במידה רבה מאוד שלמורים יש מיומנויות דיגיטליות מספקות כדי לסייע לתלמידים להשתמש באופן מיטבי ברשת ולהתמודד עם אירועי פגיעה. 76% מעדיפים שאנשי מקצוע בעלי מומחיות ספציפית יעבירו את השיעורים בכיתה לתלמידים.
 • 70% ממנהלי בתי הספר דיווחו כי אין בבית ספרם תוכנית לטיפול בתלמידים הפוגעים ברשת; 58% דיווחו כי אין תוכנית לטיפול בתלמידים שנפגעו ברשת.

 • 83% מההורים ציינו כי לא השתתפו/לא התבקשו להשתתף בפעילות מטעם בית הספר הנוגעת לגלישה בטוחה. בפועל רק כ-17% מההורים השתתפו בפעילויות בנושא גלישה בטוחה.
 • רק 27% מציבור ההורים סבורים במידה רבה או במידה רבה מאוד שילדיהם חשופים לתכנים בעייתיים או לפגיעות ברשת.
 • בדיקה של משרד התקשורת העלתה כי במרבית המקרים (80%-100%) ספקיות גישה לאינטרנט לא מיידעות את לקוחותיהן על שירות סינון תכנים פוגעניים ללא עלות, על אף שהן מחויבות בכך בחוק. לפי סקר שערך מבקר המדינה ביולי 2021, שליש מההורים לא מכירים את השירות האמור.

נתוני השוואה בין האוכלוסיה הערבית והאוכלוסיה היהודית:

 • מנתוני הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך לשנת תש"ף עולה כי הפגיעה הנפוצה ביותר בחינוך היהודי והערבי מתוך כלל הפגיעות באינטרנט, עליה דיווחו 7% מהתלמידים, הייתה הוצאה מקבוצה ברשת החברתית או פתיחת קבוצה מבלי ששותפו בה.
 • לפי סקר ניטור אלימות דיגיטלית של ראמ"ה, 93% מהתלמידים דיווחו כי ייפנו לגורם כלשהו אם יחוו פגיעה ברשת, 94% מהתלמידים דוברי העברית לעומת 89% מהתלמידים דוברי הערבית.
 • פנייה לגורם מבית הספר עומדת על 57%; 70% מתלמידי כיתות ד'-ו' ייפנו לגורם בבית הספר לעומת 44% מתלמידי כיתות י'-י"ב; 54% מהתלמידים דוברי העברית יפנו לגורם בבית הספר לעומת 65% מהתלמידים דוברי הערבית.
 • 9% מהתלמידים ענו כי ייפנו למוקד 105 במקרה של פגיעה ברשת; 37% מהתלמידים דוברי העברית ו-45% מהתלמידים דוברי הערבית.

נתונים אודות מוקד 105 וטיפול המשטרה בתיקי עברות מקוונות:

 • 22,602 תיקי חקירה נפתחו בגין פגיעה בקורבנות קטינים באמצעות האינטרנט משנת 2018 עד אוגוסט 2021. 70% מהתיקים נסגרו.
 • 1,216 תיקי חקירה נפתחו בגין פגיעות מיניות בקורבנות קטינים באמצעות האינטרנט משנת 2016 עד ספטמבר 2021. מחצית מהתיקים נסגרו; ב-47% מסך התיקים הקורבנות היו בגילאי 12-14.
 • ב-32% מהתיקים שנפתחו בעקבות עבירות מין באינטרנט היה מעורב לפחות קורבן קטין אחד.
 • 25% מהקורבנות בתיקים הנוגעים לעבירה על חוק הסרטונים הם קטינים.
 • מהקורבנות בתיקים הנוגעים לעבירה על חוק הסרטונים הם קטינים.
 • 1,498 אירועים שעסקו בהפצת סרטונים/תמונות התקבלו במוקד 105 עד ספטמבר 2021. מרב הפוגעים והנפגעים באירועים אלה הם בני 13-17.
 • מנתוני סקר המשרד לביטחון הפנים לשנת 2019 עלה כי 41% מבני הנוער שהשתתפו בסקר לא שמעו על מוקד 105. בסקר שערך משרד מבקר המדינה בקרב הורים ביולי 2021 עלה כי 51% מההורים שהשתתפו בסקר לא שמעו על מוקד 105.
 • 56% מהפניות למוקד 105 מסווגות כאירועים הכוללים היבטים פליליים ולפיכך מועברות לטיפול תחנות המשטרה השונות. נמצא כי אין תיעוד של מס' הפניות שהועברו לטיפול המשטרה לאורך השנים.
 • 441 מתוך 1,704 תיקים שהועברו לטיפול תחנות משטרה ע"י מוקד 105 סווגו כ-'תיקים כלליים' ונסגרו בעילה שהם אינם כוללים עבירה פלילית.
 • מרבית המקרים הקשורים לעבירות באמצעות האינטרנט לא מסווגים ע"י המשטרה בקטגוריית 'תיקים קשורים לאינטרנט'. כך, מתוך 1,263 תיקים שהופנו למשטרה ע"י מוקד 105, 502 לא מסווגים כ'קשורים לאינטרנט'.

*לנתונים נוספים אודות מוקד 105 ראו קישור בסוף הסקירה.

נתוני רקע ממחקר של 'HBSC ישראל', 2019:

 • ב-11.5% מהתלמידים נפלו קורבן לבריונות ברשת, כאשר השיעור גבוה יותר בקרב בנים ובקרב תלמידים מהמגזר הערבי. 70% מהילדים ובני הנוער שנפגעו ברשת לא דיווחו על כך לשום גורם.
 • במחקר נראה כי 11% מהתלמידים לקחו חלק בביריונות ברשת, וכי שיעור הפגיעות בקרב בנים באוכלוסייה הערבית גבוה מהשיעור של בנות, וכן משיעור הפגיעות באוכלוסיה היהודית.
 • ישראל מדורגת במקום ה-25 (מתוך 45 מדינות שנבדקו) בשיעור הנפגעים מבריונות ברשת בקרב בני נוער (שיעור הפגיעה – 11.4%).