החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

נתונים ומגמות על שימוש באינטרנט והכשרה טכנולוגית בקרב החברה החרדית (2022-2009)

עמוד זה מציג נתונים על היקפי השימוש באינטרנט והכשרה טכנולוגית של החברה החרדית בישראל, מתוך שנתון החברה החרדית שמפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה. 


לנתונים מפורטים משנת 2022 על מאפייני השימוש ועמדות הזרמים השונים בחברה החרדית ביחס לאינטרנט, מתוך סקר מקיף של איגוד האינטרנט הישראלי והמכון למחקרי חרדים: בקרו כאן