החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: carrefour-il.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד עדי ברקן-לב. 

ההחלטה ניתנה ביום 25.1.2023.

העותרת, חברה צרפתית, הגישה עתירה להעברת הזכויות בשם המתחם carrefour-il.co.il ("שם המתחם"), שהמשיב הוא המחזיק בו.

המשיב רשם את שם המתחם ביום 6.3.2022. אין אתר פעיל תחת שם המתחם. העותרת מפעילה באופן ישיר ובאמצעות זכיינים אלפי חנויות ברחבי העולם. אתר העותרת פועל בכתובת carrefour.com וכן היא מחזיקה בשמות מתחם זהים נוספים בסיומות אחרות. לעותרת עשרות סימני מסחר רשומים ברחבי העולם, לרבות הסימן "CARREFOUR" הרשום בישראל. העותרת הגישה וזכתה בעתירה נוספת, מול מחזיק אחר, עבור שם המתחם carrefour.co.il. המשיב לא הגיש תגובה לעתירה.

נפסק: 

מנגנון יישוב המחלוקות של איגוד האינטרנט הישראלי (IL-DRP) הוא מנגנון יישוב מחלוקות חלופי, שנועד לספק פתרון מהיר למחלוקות הנוגעות להקצאת שמות מתחם במרחב העליון של ישראל (ccTLD), ומתנהל בהתאם לכללי יישוב המחלוקות של האיגוד. המשיב קיבל על עצמו את כללים אלה עם רישום שם המתחם.

הכללים קובעים כי מחלוקת בדבר הקצאת שם מתחם תתברר על-בסיס הנימוקים הבאים: שם המתחם שבמחלוקת זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחרי, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת; וגם – לעותרת יש זכויות בשם ולמשיב אין זכויות בשם; וגם – הבקשה להקצאת שם המתחם השנוי במחלוקת הוגשה בחוסר תום לב או שנעשה שימוש בשם המתחם השנוי במחלוקת בחוסר תום לב .

העותרת הוכיחה כי היא בעלת סימני מסחר רשומים רבים ברחבי העולם, לרבות סימן רשום בישראל עבור הסימן CARREFOUR, וכן כי בבעלותה העותרת שמות מתחם נוספים הכוללים את הסימן, לרבות שמות מתחם שהועברו לידיה במסגרת הכרעה במחלוקת דומה שיזמה בעבר. השם המסחרי של העותרת, שם האישיות המשפטית שהיא פועלת תחתיה – כל אלה מחזקים את טענת העותרת כי שם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחרי, שם חברה רשום, או רישום אישיות משפטית של העותרת. התוספת "-il" והסיומת co.il. הם רכיבים "שקופים", שיש להתעלם מהם לצורך קביעת הדמיון בין שם המתחם שבמחלוקת ובין סימני העותרת, שכן מדובר בסיומת נפוצה המעידה שמדובר בשם מתחם המשויך לפעילות מסחרית במרחב העליון של ישראל.

מאחר והרכיב "carrefour" בשם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימנים הרשומים בהם משתמשת העותרת. לפיכך, התנאי הראשון לכללים מתקיים.

העותרת סיפקה ראיות רבות המעידות על זכויותיה בסימן CARREFOUR. זכויותיה של העותרת בשם הוכחו. העותרת טענה כי לא אישרה למשיב להשתמש בסימניה או בשמה המסחרי. בהיעדר תגובה מצד המשיב, יש לקבל את טענות העותרת בעניין זה ולקבוע כי למשיב אין אינטרס לגיטימי בשם המתחם, לפחות לא כזה הגובר על האינטרס הלגיטימי של העותרת.

העותרת טענה כי המשיב רשם על שמו את שם המתחם תוך מודעות לנוכחותה ברשת ולסימני המסחר שלה והכל במטרה להפיק תועלת מן המוניטין הרב שלה. גם העובדה כי המשיב אינו מפעיל אתר תחת שם המתחם כמעט שנה, מחזקת את המסקנה כי שם המתחם נרשם על ידי המשיב בחוסר תום לב. בהיעדר תגובה מצד המשיב יש לקבל את טענות העותרת. נראה כי שם המתחם נרכש על ידי המשיב במטרה להפריע לעסקיה של העותרת או לשם יצירת יתרון מסחרי על ידי יצירת סבירות לבלבול עם שמה של העותרת באשר למקורו של אתר האינטרנט נשוא שם המתחם, מיקומו, הגופים המממנים אותו, גופים הקשורים אליו או מוצר או שירות שיוצגו בו בעתיד.

הפאנל קיבל את העתירה והורה על העברת שם המתחם לעותרת תוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה לחצו כאן [PDF]