רקע – מרחב מדינתי חדש: ".ישראל"

ביום 14.1.2021 קיבל איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), את הסמכות לנהל ולהפעיל את מרחב שמות המתחם (domain names) המדינתי החדש ".ישראל". פירוש הדבר שמדינת ישראל תוכל להשתמש במרחב לאומי חדש, בשפה העברית, נוסף על מרחב שמות המתחם "IL". ברמה הלאומית –מדינת ישראל תצטרף מעתה למדינות אחרות ששפתן אינה נכתבת באותיות לטיניות, ואפשרו שימוש בשמות מתחם בשפת המדינה באינטרנט העולמי.

תהליך הקצאת מרחבי שמות מתחם מדינתיים בשפות שונות מכונה IDN – International Domain Names, והוא פותח בשנים האחרונות על ידי קהילת האינטרנט העולמית במסגרת ארגון ICANN – הגוף הבין-לאומי האחראי להקצאת שמות וכתובות באינטרנט.
אפשרות הפעלת המרחב המדינתי ".ישראל" מעלה מספר שאלות. במסגרת הליך גיבוש המדיניות של האיגוד לעניין אופן הפעלת המרחב הזה, פונה הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי לבעלי העניין ואל הציבור הרחב בבקשה שיביעו את עמדותיהם ודעותיהם בשאלות אלו.

השתתפות הציבור בדיון תיעשה באתר אינטרנט ייעודי שהוקם למטרה זו: https://yoursay.isoc.org.il

אנו מעודדים את הציבור להשתתף בדיון הציבורי הזה כדי לסייע לנו לגבש מדיניות שתשרת בצורה הטובה ביותר את הציבור הישראלי.