החזירו אותם הביתה עכשיו

מרחב מדינתי חדש: ".ישראל"

איך תיראה כתובת אינטרנט עם הסיומת ".ישראל"?

על מנת לקבל את ההחלטה הטובה ביותר לשאלה זו, ערך איגוד האינטרנט הישראלי במהלך 2021, תהליך שיתוף ציבור שקוף, שבה התבקש הציבור לחוות את דעתו בנוגע לשאלה המרכזית – כיצד יראה מרחב שמות המתחם החדש?, ובנוגע לשאלות נוספות העולות עם השקתו של מרחב שמות מתחם עילי חדש.

הדיון הציבורי נערך באתר מיוחד שהוקם לצורך זה, ובו ניתנה האפשרות להשתתף ולהגיב, וכמובן לעיין בשקיפות מלאה בכלל המידע, החלופות המוצעות, והמשמעויות הנלוות לבחירה בכל אחת ואחת מהן.

בקצרה, אפשרויות עיצוב מבנה שמות המתחם המדינתי החדש שהוצגו לבחירה היו:

מרחב ישיר  – שם המתחם+.ישראל (לדוגמה "אני.ישראל") – הכוונה במונח "ישיר" – היא שרישום שם המתחם מתבצע ללא שיוך כזה או אחר למגזר כלשהו במסגרת כתובת האינטרנט המוצגת לגולש.

מרחב מגזרי– שם המתחם+מילה המצביעה על השיוך המגזרי שלו+.ישראל. הכוונה במונח "מגזרי" – היא שרישום שמות מתחם יתאפשר ברמה השלישית בלבד, כך שמתחת לסיומת ".ישראל" מוגדרים כמה מתחמי משנה מגזריים (כמו בדוגמה: "אני.עסק.ישראל" המקביל ל-me.co.il).

חלופה נוספת, שהוצגה לחוות דעת הציבור היתה האפשרות לשלב בין שתי החלופות (ישיר ומגזרי), ולמעשה לאפשר לציבור אפשרות לרשום בשתי החלופות לעיל, לפי העדפתו.

תובנות הציבור, נבחנו בקפידה, והובאו להחלטת הוועד המנהל וועדת ההיגוי לשרותי תשתית הפועלת באיגוד. במסגרת השיקולים השונים שנבחנו, הכריע בסופו של דבר הרצון להפעיל את המרחב החדש בצורה המיטבית בהיבטי שימושיות עבור ציבור משתמשי האינטרנט ורושמי שמות המתחם (דומיינים), ועם זאת – למזער ככל ניתן הטעייה ובלבול של הציבור לגבי גופים מוסדיים, ובכללם – מוסדות אקדמיה, ממשל וצבא.

מה משמעות הדבר?

בראש וראשונה מדובר בציון דרך בעל משמעות לאומית והיסטורית בהתפתחות של מרחב האינטרנט הישראלי. אולם, לסמליות מתווספת גם משמעות אופרטיבית עבור הציבור הישראלי: הרחבת אפשרות הבחירה של השפה בה יירשמו שמות המתחם בישראל, שתאפשר לראשונה לעסקים, ארגונים וגופי ממשל, וגם פרטיים כמובן, ליצור נוכחות דיגיטלית במרחב לאומי חדש באינטרנט, בו הכתובת האינטרנטית שלהם נכתבת בעברית, מימין לשמאל, באופן מלא. (בנוסף לכתובת הקיימת כיום בסיומת .il).

הדבר יוכל גם להוות יתרון בהגברת הזיקה המקומית של אתרים ועסקים ישראליים והנגשת השימוש לאוכלוסיות שהשפה האנגלית אינה שגורה בפיהן.

המבנה שנבחר: "אני.ישראל"

לאחר דיון מעמיק, החליט הוועד המנהל לפעול לפי מתווה של רישום ישיר ומגזרי מוסדי – כלומר חלופה המאפשרת למשתמשי האינטרנט בישראל לרשום שמות מתחם בעברית – ישירות לאחר המרחב העליון ".ישראל", ועם זאת, להחריג גופי מדינה וממסד, אשר כן יירשמו באופן התואם את המרחב הלטיני ועבורם – כן תתווסף רמה שלישית של שיוך מגזרי. בחירה במבנה זה, מאפשרת לציבור הרחב לפעול במבנה שמות מתחם קל, קצר ונח לשימוש, יחד עם שילוב של תפיסה המבקשת להקל על המשתמשים את הזיהוי של גופים מדינתיים.

כמו כן הוחלט כי במרחב החדש שמות מתחם ירשמו באותיות עבריות בלבד.

הפעלת המרחב החדש, מתוכננת לשנת 2022, לאחר ביצוע ההתאמות הנדרשות במערכות  האיגוד.