החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הסרת מגבלה שנקבעה מראש על הגשת בקשה הכוללת מילים פוגעניות במרשם שמות המתחם של il.

לאור החלטה חדשה של הוועדה לשמות פוגעניים החליט האיגוד להסיר מגבלות שנקבעו מראש להגשת בקשה לרישום שם מתחם הכולל שם העשוי להתפס כפוגע ברגשות הציבור. בין היתר, בשל ההחלטה, הוסרה המגבלה להגשת בקשות לרישום שם מתחם המכילות את הרצף fuck. 

סעיף 8.3 בכללי הרישום קובע כי האיגוד יכול להגביל הקצאה על שמות המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור או שמות שבכל דרך אחרת אינם תואמים את חוקי מדינת ישראל. 

לאחרונה הוגשו בקשות למרשם לרישום שמות המתחם fuckme.co.il ו-fucku.co.il, בקשות רישום אלו הועברו לבחינה בוועדה לבחינת שמות פוגעניים, וזו קבעה כי אין מניעה לרשום שמות מתחם אלו, וככלל קבעה כי אין ברצף fuck כשלעצמו טקסט פוגעני (אף שייתכן שצירוף מסויים שלו עם מילים אחרות יחשב ככזה), להחלטה המלאה .

הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים הוקמה בפברואר 2012 במטרה לקבוע אם שמות מתחם מסויימים ניתנים לרישום על פי כללי רישום שמות המתחם ביחס לבקשות רישום שמות מתחם חדשים המועברים אליה ע"י האיגוד לבחינה מעת לעת.הוועדה מורכבת מאנשי רוח, משפט ואינטרנט מתנדבים: מר הנק נוסבכר, יו"ר; הסופרת גב' יוכי ברנדס; ד"ר איריס סורוקר, שופטת בדימוס; ד"ר אסף וינר.

לאור ההחלטה, החליט איגוד האינטרנט הישראלי להסיר את כלל המגבלות שנקבעו מראש בתחילת פעולת האיגוד על הגשת בקשות לרישום שמות מתחם עם שמות פוגעניים מסויימים (חוץ משמות קונקרטיים שלגביהם התקבלה החלטה מפורשת על ידי הוועדה לבחינת שמות פוגעניים למנוע את רישומם). ככל שיעלה חשש על ידי מערך המרשם כי אישור רישום שם מתחם מסוים עשוי לפגוע ברגשות הציבור, בקשה זו תועבר להחלטת הוועדה לפי נוהל פעולתה.

כל החלטות הוועדה מפורסמות לציבור באתר האיגוד