החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

עמדת ה-EFF על חובות סינון התוכן בהצעת ה-Digital Services Act

ארגון החזית הדיגיטאלית (EFF-Electronic Frontier foundation) הינו היא ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח הפועל לקידום זכויות משתמשים וערכים דמוקרטיים בזירת הטכנולוגיה והאינטרנט ובראשם פרטיות משתמשים, חופש הביטוי וחדשנות. זאת, באמצעות ליטיגציה, ניתוח מדיניות, אקטיביזם בשטח ופיתוח טכנולוגי. כיום, הארגון משתמש במומחיות הייחודית של טכנולוגים, פעילים ועורכי דין מובילים, במאמציו להגן על חופש הביטוי באינטרנט, להילחם במעקב לא חוקי, לתמוך במשתמשים ובגורמים חדשניים ולתמוך בטכנולוגיות משפרות חופש. בנוסף, הארגון משתמש בידע שלו ומייעץ לקובעי מדיניות ומחנך את העיתונות והציבור באמצעות ניתוח מקיף, מדריכים חינוכיים, סדנאות אקטיביסטיות ועוד.

לאחרונה, פרסם ה-EFF התייחסות לחוק השירותים הדיגיטאליים (DSA-Digital services act) של האיחוד האירופי, בה הודגשו כיצד הסדרים מסויימים בו עלולים לפגוע בזכויות אדם. להלן עיקרי ההתייחסות:

השלכות חובות סינון תוכן מחמירות: פילטרים אוטומטים ובעיותיהם

הארגון ממתנגד לחובה אשר מוצגת בכמה גרסאות של הצעת חוק אשר דורשת מפלטפורמות להסיר בזריזות תוכן בלתי חוקי כמו גם להוראות אשר מטילה אחריות על פלטפורמות אשר הינן "פעילות" בניהול התוכן. על פי הארגון, דרישות אלו מעניקות לפלטפורמות את המשימה הבלתי אפשרית של זיהוי תוכן לא חוקי בזמן אמת, במהירויות שאף מנהל אנושי לא יכול לנהל עם עונשים קשים על ניחוש שגוי. כיוצא מכך, פלטפורמות נאלצות להשתמש במנהלי תוכן אוטומטים על אף שהן יודעות שהם אינם עובדים כראוי. הפלטפורמות יצליחו לעמוד בהוראות החוק, אך ימחקו ויסירו תוכן רב מדי שאינו בהכרח לא חוקי. בנוסף, דרישות אלו יובילו לכך שרק מעט חברות אמריקאיות להן יש את המשאבים הנדרשים, יצליחו לעמוד בחוק ולפעול בגבולות האיחוד האירופי. כל זאת, תוך פגיעה בזכויות המשתמשים ובראשן הזכות לחופש ביטוי.

ה-EFF מציין כי בעבר, שמר האיחוד האירופי על מקומן של זכויות אדם, אך בכל הנוגע להצעת ה-DSA, מוסדות האיחוד התעלמו מהחששות שהועלו על ידי מומחים בעניין האיזון הראוי זכויות ואינטרסים של הציבור. לדוגמא, הארגון מראה כיצד ה-E-Commerce Directive, רגולציית הטכנולוגיה הבסיסית של האיחוד האירופי, הצליחה לאזן בין הרצון להסיר תוכן בלתי חוקי לבין החשיבות של מעבר יסודי על התוכן. הם עשו זאת על ידי קביעת מסגרת זמן "סבירה" בה יש לפעול כנגד תוכן בלתי חוקי.

למרות הבעייתיות של דרך פעולה זו, ה-EFF רואה בה כעדיפה ואחראית יותר בהשוואה להוראות הנ"ל של הצעת ה-DSA. ה-E-Commerce Directive אוסר על פלטפורמות לנטר באופן כללי את פעולות המשתמשים, כאשר לפי ה-EFF, חובות ה-DSA סותרות הוראה זו. בנוסף, תקנת הגנת המידע הכללית (GDPR) של האיחוד קובעת שההשתתפות של משתמש ב"חיים האינטרנטיים" אינה יכולה להיות מושפעת מהחלטות של אלגוריתם. הארגון מציג כיצד ההצעות השונות של ה-DSA פוגעות בשתי הזכויות אינטרנטיות שהוצגו (איסור על ניטור כללי ואיסור מסוים על החלטות אוטומטיות) אשר היו מוגנות בעבר על ידי חקיקה אירופית אחרת.

הצעות לתיקון ה-DSA

ה-EFF סבור שניתן עדיין לתקן את הצעת ה-DSA ולמצוא פתרון לקשיים עליהם הצביע. בכלל זה, ניתן לאזן בין משטרי הסרת תוכן לבין זכויות חופש הביטוי ופרטיות, עם קביעת פרקי זמן המאפשרים הערכה מדוקדקת של תקפות ונכונות דרישות ההסרה. העמדה המקצועית של ה-EFF היא שה-DSA יכול להכיל איסור על חובות סינון אוטומטי, תוך עמידה ב-GDPR וביצוע הערכה ריאלית לגבי היכולות של מערכות בינה מלאכותית.

השפעת חקיקה אירופית על שאר העולם

הרגולציה האירופית משמשת לעתים קרובות כאמת מידה לקביעת כללים גלובליים. הארגון מזהיר שהטעויות שהמחוקקים באיחוד האירופי עושים בכתיבת ה-DSA יאומצו בכלל העולם, וישפיעו על אוכלוסיות פגיעות אשר לא נלקחו בחשבון בניסוח ותיקון הצעת החוק.