החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

רישום דומיין (New)

איגוד האינטרנט הישראלי הוא מרשם הדומיינים (Domain Name Registry) תחת הסיומת הלאומית של ישראל (il.).
רישום דומיינים (שמות מתחם) נעשה בהתאם לכללי רישום הדומיינים, החלים מאז 1 בינואר 1999. יש לעיין בכללים טרם הגשת הבקשה.
לנוחיותכם, אתם מוזמנים לעיין במדריך לרישום דומיין, שם תמצאו הנחיות מפורטות.

רישום דומיינים תחת הסיומות muni.il ,ac.il ,net.il ,co.il ,org.il נעשה באמצעות רשמים מוסמכים.
רשמים מוסמכים הינם גופים שהוסמכו ע"י איגוד האינטרנט לרישום דומיינים (Domain Names) לאחר שנבדקה עמידתם בקריטריונים טכניים ושירותיים.
בין הרשמים מתקיימת תחרות חופשית, איגוד האינטרנט ממליץ לבדוק ולהשוות בין השירותים והמחירים המוצעים על ידי הרשמים. למדריך לבחירת רשם.
מידע על שירותי הרישום ומחירים המוצעים על ידי הרשמים המוסמכים ניתן למצוא באתרי הרשמים המוסמכים.

החל מ 1 בנובמבר 2016, לא יתאפשר רישום ישיר של דומיינים באמצעות האיגוד, והציבור יופנה לרשמים שהוסמכו ע"י האיגוד בלבד. לפרטים נוספים על הפסקת הרישום הישיר.

מספר נקודות שחשוב לדעת

כיצד רושמים דומיין?
בשלב הראשון, יש לבחור בשם הרצוי ולבדוק האם הוא פנוי לרישום, באמצעות שאילתת חיפוש ב-whois.
לאחר שווידאתם שהדומיין פנוי, עליכם לפנות לאחד מהרשמים המוסמכים של il. ולבצע את הרישום דרכם.
לנוחיותכם, אתם מוזמנים לעיין במדריך לרישום דומיין, שם תמצאו הנחיות מפורטות.

מעבר בין הרשמים
ניתן להעביר באופן חופשי ניהול דומיין (דומיין) מרשם מוסמך אחד לאחר על ידי פנייה לרשם החדש – לפרטים נוספים ראה העברת ניהול בין רשמים – transfer.

תקופת הרישום
הרישום באמצעות רשם מוסמך הוא לתקופות אחזקה של שנה עד חמש שנים לכל היותר.

נציב התלונות
להגשת תלונה בנוגע לפעילותו של הרשם, לשירותים הניתנים על-ידו, ולכל עניין אחר הנוגע לתפקודו כרשם, ניתן לשלוח תלונה לנציב התלונות של איגוד האינטרנט הישראלי.

דומיינים תחת הסיומות ac.il ,.net.il ,.k12.il ,.muni.il.
רישומם של דומיינים אינו פתוח לציבור בכללותו, אלא מוגבל למחזיקים מסוימים (מוסדות אקדמיים, גני ילדים, ספקי אינטרנט, וגופים מוניציפליים), כמפורט בסעיף 5 בכללי הרישום.
דומיינים תחת הסיומת k12.il נרשמים ומנוהלים ישירות ע"י איגוד האינטרנט הישראלי.

לרישום k12.il באמצעות האיגוד