החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

המועצה המפקחת של Meta: שינוי ההגבלות על המילה "שהיד" בפייסבוק ואינסטגרם

ביום 26.03.2024 המועצה המפקחת של חברת מטא (Meta Oversight Board) המליצה על שינוי מדיניות האכיפה של החברה לגבי השימוש במילה "שהיד" בפלטפורמות שלה – אינסטגרם (Instagram), פייסבוק (Facebook) ות'רדס (Threads). בעוד שכיום מטא אוסרת לחלוטין על השימוש במילה "שהיד" בפלטפורמות שלה, המועצה המליצה שמטא תבחן את השימוש באופן שתלוי בהקשר, ותאסור על השימוש במילה "שהיד" אך ורק כשהשימוש מבטא הסכמה, עידוד או שבח לארגוני טרור, פעולות טרור או אנשים מסוכנים. 

במסגרת מדיניות אכיפת התוכן בפלטפורמות שלה, חברת מטא מתייחסת למילה "שהיד" כמילה הקשורה לגורמים מסוכנים, ולכן השימוש בה אסור בפלטפורמה ויגרור מחיקה של הפרסומים שמכילים את המילה ואף חסימה של חשבונות המשתמשים שפרסמו אותה. לפי החברה, סביר שהמילה "שהיד" היא המילה שהובילה להסרות התוכן הרבות ביותר בפלטפורמות שלה בהשוואה לכל מילה אחרת.  

תלונות על האיסור הגורף על השימוש במילה בפלטפורמות של מטא הגיעו לבחינת המועצה המפקחת של מטא בתחילת שנת 2023, אך הטיפול בהן הוקפא עקב מלחמת "חרבות ברזל". 

ביום 26.03.2024 המועצה המפקחת של מטא פרסמה את המלצתה. המועצה הכירה בכך שהמילה "שהיד" משמשת קיצונים לשבח או להאדיר טרוריסטים שמתו. אולם, תגובתה של החברה לאיום זה צריכה להתחשב בזכויות אדם, בפרט חופש הביטוי. לדעת המועצה, המדיניות של מטא לגבי השימוש במילה "שהיד" מגבילה באופן לא מידתי את חופש הביטוי בפלטפורמות שלה. לפי המועצה, המדיניות של מטא לא מתחשבת בכך שייתכן שימוש במילה שאינו נועד להלל או לבטא הסכמה עם מעשי טרור – שכן זה עניין שיש לבחון בהתאם להקשר. 

המועצה מצאה שלעיתים קרובות השימוש במילה נעשה לצורך דיווחים נייטרליים בעיתונות, דיונים אקדמיים, דיוני זכויות אדם ובדרכים פאסיביות אחרות, באופן שאינו מבטא אהדה למעשי טרור. בין היתר, נעשה שימוש במילה בהתייחסות גם לאנשים שמתו בעת ששירתו את מדינתם, היו קורבן לאלימות או מתו בטרגדיות טבעיות. בקהילות מוסלמיות מסוימות, "שהיד" הוא אפילו שם פרטי, כך שאין הגיון בלאסור אותו באופן גורף.

לכן, המועצה המליצה שמטא תבטל את האיסור הגורף על שימוש במילה "שהיד" בפלטפורמות שלה, ותנקוט במדיניות אכיפה שתלויה בהקשר השימוש במילה. אם נעשה במילה שימוש על מנת להלל מעשי טרור או לבטא הסכמה עם פעילות של ארגוני טרור, יש להסירה כרגיל. אם לא – אין לבצע פעולות אכיפה נגד השימוש בה. 

ארגון AccessNow, שמטרתו לקדם זכויות אדם ברשת, תיאר את ההחלטה "צעד בכיוון הנכון", והפציר במטא לפרסם מידע ולנהוג בשקיפות לגבי מילים אחרות שבהן נאסר באופן גורף לעשות שימוש בפלטפורמות שלה, וכן לגבי רשימת הארגונים והאנשים שבהם אסור לתמוך במסגרת מדיניותה למניעת תמיכה בפעילויות טרור ואנשים מסוכנים. בפרט, הארגון מדגיש את הצורך להימנע מהחלת איסור גורף על שימוש במילים מסוימים, ולבחון ההקשר בכל שימוש ושימוש. ארגון EFF, אשר פועל למען חופש הביטוי וגישה למידע ברשת, תמך גם הוא בהחלטה וציין כי איסור גורף על שימוש במילים לא עומד בדרישות סטנדרטיות למניעה מפגיעה בזכויות אדם – הוא בהכרח לא מידתי, ואין יכולת אמיתית לערער על ההחלטות במקרים שבהם נעשו טעויות.

מנגד, הקונגרס היהודי העולמי (WJC) ביקר את ההחלטה, והסביר כי הפחתת הפיקוח על תכני שנאה בתקופה כה מסוכנת ליהודים ברחבי העולם היא "לא אחראית". הארגון קרא למטא שלא לאמץ את ההחלטה ולהמשיך באיסור על השימוש במילה "שהיד" בפלטפורמות שלה, על מנת שלא להקשות על אכיפה כנגד תמיכה בטרור ובארגונים ואנשים מסוכנים.