חזרה לעמוד הקודם

ארה"ב: פסילת חקיקה המגבילה את שיקול דעת הפלטפורמות בהסדרת משתמשים (דצמבר 2021)

בעקבות מקרים בהם רשתות חברתיות השהו או הסירה חשבונות של אנשי ציבור, כאשר הבולט בהם הוא חסימת חשבונותיו הנשיא האמריקני לשעבר דונלד טראמפ, במהלך שנת 2021 נחקק במדינת טקסס שבארצות הברית חוק האוסר על מפלטפורמות אינטרנטיות להסיר משתמשים ותכנים עקב השתייכות פוליטית. בנוסף, החוק מחייב פלטפורמות אינטרנטיות שיש להן יותר מ-50 מיליון משתמשים חודשיים להקים מערכת תלונות וערעורים אשר תכלול חובת מתן הסבר להסרת תוכן או חסימת משתמש. לדברי מושל טקסס, חוק זה הינו חשוב במיוחד עקב הצנזורה שפלטפורמות גדולות מפעילות לדעתו על גופים ואזרחים שמרניים.

Texas House Bill 20: Relating to complaint procedures and disclosure requirements for and censorship of users' expressions by social media platforms (2021).

עם חתימת המושל ואישור החוק ביום 9.9.2021, נקבע שהחוק יכנס לתוקף ביום 2.12.2021. עם זאת, ביום 1.12.2021 נפסל החוק על ידי בתי המשפט בטקסט כפגיעה רחבה ובלתי-חוקתית בזכות לחופש ביטוי.  

Netchoice & Computer and Communications Industry Association v Ken Paxtod (1.12.2021)

על סמך הדיון בהצעה זו, ניתן לשרטט מספר עקרונות כלליים בהם תידרש לעמוד חקיקה המבקשת להגביל את שיקול הדעת של פלטפורמות מקוונות בכל הנוגע לחסימה או הסרה של חשבונות ומשתמשים – שנכונים גם לזירה הישראלית:

  • הגבלת שיקול הדעת העריכתי של פלטפורמות מהווה פגיעה בזכות החוקתית לחופש ביטוי המחייבת הצדקה חזקה. על פי הפסיקה, לישויות פרטיות יש זכות להפעיל שיקול דעת עריכתי (בדומה לעיתונים או ערוצי טלוויזיה). גם בכל הנוגע לפלטפורמות אינטרנטיות, נקבע כי פעילות של ניהול תוכן, קידומו או הסדרתו אותו הן מבצעות נחשבות כהפעלת שיקול דעת עריכתי (ואפילו אם פעולות אלו מבוצעות על ידי מכונה). לגבי החוק בטקסס, בית המשפט קבע שהאיסורים בחוק על "צנזורה" וההגבלות על האופן שבו פלטפורמות יכולות להפיץ תוכן מפרות באופן לא מוצדק את הזכות החוקתית לחופש ביטוי
  • חשיבותן של הגדרות והוראות ברורות בחקיקה: בית המשפט בטקסס הדגיש בפסק דינו כי יש לפסול את החוק האמור גם מהטעם שהוא מבוסס על ניסוח עמום והגדרות לא ברורות, היוצרות אי-בהירות באשר לדרישותיו.