החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

עמדות האיגוד

פרסומים אחרונים:

טכנולוגיות פורנזיות לפריצה וחיפוש בטלפונים של אזרחים

תאריך פרסום: 24 בינואר 2022

בשנים האחרונות, משטרת ישראל מפעילה כלים פורנזיים מתקדמים לאיסוף ועיבוד של מידע דיגיטלי מאמצעי מחשוב ככלל ומטלפונים ניידים בפרט. רקע לדיון העכשווי כחלק מהליכי חקירה ואיסוף מודיעין, משטרת ישראל מפעילה כלים פורנזיים…

קראו עוד

טיוטת חוק למניעת הסתה ברשתות חברתיות – התייחסות איגוד האינטרנט

תאריך פרסום: 24 בדצמבר 2021

ביום 23.12.2021 הופצה מטעם שר המשפטים טיוטת חוק "מניעת הסתה ברשתות חברתיות" אשר עתידה לעלות לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה. טיוטת חוק למניעת הסתה ברשתות חברתיות, התשפ"ב-2021 בתמצית הצעת החוק מבקשת להסמיך…

קראו עוד

רתימת חברות הטכנולוגיה למאבק בהפצת מאגרי מידע אישי שנפרצו

תאריך פרסום: 03 בנובמבר 2021

בעקבות מתקפת הסייבר על אתרי האינטרנט "אטרף", "דן", "קווים" ואחרים, שלח איגוד האינטרנט הישראלי פנייה דחופה לפלטפורמות הרשת המרכזיות, בדרישה להיערך ולפעול כנגד הפצת מאגרי המידע הרגישים הללו על ידי קבוצת ההאקרים…

קראו עוד

התייחסות איגוד האינטרנט לשימוע משרד התקשורת בנושא ניהול הגנת סייבר

תאריך פרסום: 26 בספטמבר 2021

ביום 15.8.2021 פרסם משרד התקשורת שימוע ציבורי אודות כוונתו להטיל שורה ארוכה של חובות רגולטוריות בתחום הגנת הסייבר על שירותי התקשורת והאינטרנט בישראל. בכלל זה, משרד התקשורת מבקש להחיל על בעלי הרשיונות…

קראו עוד

התייחסות איגוד האינטרנט להצעת חוק-יסוד: זכויות במשפט

תאריך פרסום: 06 בספטמבר 2021

ביום 11.8.2021 הודיע משרד המשפטים על יוזמתו להכין חוק-יסוד בנושא זכויות במשפט, שייעגן באופן מפורש את זכויות היסוד של פרטים אל מול מערכת המשפט ורשויות אכיפת החוק, כגון: זכות הגישה לערכאות והזכות להליך הוגן…

קראו עוד

התייחסות איגוד האינטרנט למכרז עידוד פרישת רשתות סיבים באזורי תמרוץ

תאריך פרסום: 12 באוגוסט 2021

התכנית האסטרטגית של משרד התקשורת לפריסת תשתיות סיבים אופטיים עבור הציבור הישראלי, אשר עוגנה גם בחקיקה, מורכבת משני נדבכים: (א) חברת בזק מחויבת לפרוס רשתות סיבים אופטיים ל-80% מהאזורים השונים בישראל, על…

קראו עוד

התייחסות לפרק הדיוור הדיגיטלי בטיוטת חוק ההסדרים

תאריך פרסום: 29 ביולי 2021

ארגוני חברה אזרחית ובהם איגוד האינטרנט הישראלי, פרטיות ישראל, הקליניקה למשפט טכנולוגיה וסייבר באוניברסיטת חיפה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, האגודה לזכויות האזרח והקליניקה לזכויות אדם בינ"ל באוניברסיטה העברית – מתריעים כנגד הסדרים דיגיטליים…

קראו עוד

התייחסות איגוד האינטרנט לתיקון רישיון חברת בזק לעניין פריסת סיבים

תאריך פרסום: 13 ביולי 2021

ביום 13.4.2021 פרסם משרד התקשורת להערות הציבור טיוטת תיקון שבכוונתו לערוך ברישיון של חברת בזק (בו נקבעות מרבית החובות הרגולטוריות שחלות עליה), כחלק מהתכנית האסטרטגית של המשרד להביא לפריסת תשתית אינטרנט מבוססת…

קראו עוד

התייחסות איגוד האינטרנט לשימוע משרד התקשורת בדבר בדיקת כיסוי סלולרי

תאריך פרסום: 12 ביולי 2021

ביום 2.3.2021 פרסם משרד התקשורת שימוע בנוגע לצעדים אותם הוא מתכנן לנקוט לשם הגברת אפקטיביות הפיקוח על עמידת חברות הסלולר בחובות הכיסוי הסלולרי על פי רישיונן. בכלל זה, הודיע המשרד על כוונתו…

קראו עוד

תגובת איגוד האינטרנט לתזכיר תיקון חוק אמצעי קשר דיגיטליים

תאריך פרסום: 30 ביוני 2021

ביום 11.5.2021 פרסם משרד הדיגיטל הלאומי תזכיר חוק לתיקון חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (שליחת מסרים על ידי גופים ציבוריים באופן דיגיטלי), התשפ"א-2021 (להלן:" תזכיר החוק"). מטרת תיקוני החקיקה המוצעים…

קראו עוד

תגובת איגוד האינטרנט ליוזמת משרד התקשורת לאסוף מידע על משקי הבית בישראל

תאריך פרסום: 25 במרץ 2021

בראשית שנת 2021 פרסם משרד התקשורת שימוע ציבורי על אודות יוזמתו לדרוש מכל חברות התקשורת בישראל (סלולר, אינטרנט, טלוויזיה ועוד) לספק לו באופן שוטף מידע מפורט על מאפייני צריכת התקשורת של כל…

קראו עוד

רגולציה בין פלטפורמות מקוונות ומשתמשים עסקיים בישראל

תאריך פרסום: 24 במרץ 2021

בתגובה לקול קורא בעניין רגולציה בין ספקי שירותי תיווך מקוונים ומשתמשים עסקיים, איגוד האינטרנט הישראלי שותף לעמדה כי ראוי לעגן רגולציה בין ספקי שירותי תיווך מקוונים ומשתמשים עסקיים, והציג בפני הרשות לתחרות מספר עקרונות מנחים להמשך עיצוב הסדרי הרגולציה והאכיפה

קראו עוד

נייר עמדה: תובענה ייצוגית בגין הפרת דיני הגנת הפרטיות

תאריך פרסום: 15 בפברואר 2021

בראשית שנת 2021 פרסם הצוות הבין-משרדי לבחינת ההסדרים הקבועים בחוק תובענות ייצוגית קול קורא בבקשה לקבל הצעות לעדכון דיני התובענות הייצוגיות בישראל. ביום 14.2.2021 הוגשה התייחסות איגוד האינטרנט הישראלי לקול הקורא, העוסקת…

קראו עוד