חזרה לעמוד הקודם

עמדות האיגוד

פרסומים אחרונים:

רגולציה בין פלטפורמות מקוונות ומשתמשים עסקיים בישראל

תאריך פרסום: 24 במרץ 2021

בתגובה לקול קורא בעניין רגולציה בין ספקי שירותי תיווך מקוונים ומשתמשים עסקיים, איגוד האינטרנט הישראלי שותף לעמדה כי ראוי לעגן רגולציה בין ספקי שירותי תיווך מקוונים ומשתמשים עסקיים, והציג בפני הרשות לתחרות מספר עקרונות מנחים להמשך עיצוב הסדרי הרגולציה והאכיפה

קראו עוד

נייר עמדה: תובענה ייצוגית בגין הפרת דיני הגנת הפרטיות

תאריך פרסום: 15 בפברואר 2021

בראשית שנת 2021 פרסם הצוות הבין-משרדי לבחינת ההסדרים הקבועים בחוק תובענות ייצוגית קול קורא בבקשה לקבל הצעות לעדכון דיני התובענות הייצוגיות בישראל. ביום 14.2.2021 הוגשה התייחסות איגוד האינטרנט הישראלי לקול הקורא, העוסקת…

קראו עוד

בקשת חופש מידע – תשתיות האינטרנט בישראל

תאריך פרסום: 21 בינואר 2021

בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 ביקש איגוד האינטרנט לקבל ממשרד התקשורת נתונים אודות פריסת תשתיות האינטרנט הקוויות והסלולריות בחיתוך לפי סוג תשתית ולפי אזורים (רחוב / שכונה) בכלל יישובי ישראל, כולל סוג…

קראו עוד

הערות איגוד האינטרנט הישראלי לטיוטת תקנה 35 לתקנות נגישות השירות

תאריך פרסום: 25 ביולי 2016

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) (להלן: איגוד האינטרנט או האיגוד) מתכבד בזאת למסור את הערותיו לטיוטת תקנה 35 לתקנות נגישות השירות (להלן: תקנה 35) שפורסמה על ידי נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות ביום…

קראו עוד

פרטיות ברשת האינטרנט בישראל

תאריך פרסום: 17 ביולי 2016

האם המסגרות החוקיות והרגולטוריות בישראל מספקות מענה הולם לנושא הגנת הפרטיות בישראל? איגוד האינטרנט הציג בפני מרכז המחקר של הכנסת מידע בנושא, ומסכם בהמלצה לדרוש ממשרד המשפטים להציג הצעת חוק מעודכנת להגנת מידע אישי…

קראו עוד

התייחסות האיגוד להצעות חוק הפוגעות בחופש השימוש ברשת האינטרנט

תאריך פרסום: 17 ביולי 2016

התייחסות איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) להצעת חוק פ/3110/20 הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת, התשע"ו–2016 והצעת חוק פ/2522/20 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ו–2016 ועדת השרים…

קראו עוד

פעילות כנגד חשבונות מזוייפים ורשתות בוטים לקראת הבחירות לכנסת

תאריך פרסום: 25 בפברואר 2019

תעמולת הבחירות לכנסת 2019 מלווה בשימוש באמצעים חדשים ברשתות חברתיות – פרופילים פיקטיביים ורשתות בוטים. אלה מעוררים חשש להתערבות גורמים זרים בבחירות (בדומה למצב שנוצר בבחירות האחרונות לנשיאות ארה"ב) ויש בו כדי…

קראו עוד

מחקר משווה – חסימת תכנים

תאריך פרסום: 11 בנובמבר 2018

על סדר יומו של המחוקק הישראלי עומדות מספר יוזמות להידוק הפיקוח השלטוני על תעבורת התוכן ברשת האינטרנט. במטרה לספק תשתית, ידע וכלים למקבלי ההחלטות, ערך איגוד האינטרנט הישראלי מחקר השוואתי בין מדינות בעולם. קראו עוד.

קראו עוד

מענה לקול הקורא מטעם הוועדה להגנה על הציבור מפני פרסומים פוגעניים

תאריך פרסום: 09 בנובמבר 2015

מענה לוועדה להגנה על הציבור מפני פרסומים פוגעניים (ועדת ארבל) מסמך זה הוכן במענה לקול הקורא מטעם הוועדה להגנה על הציבור מפני פרסומים פוגעניים (ועדת ארבל) אשר מונתה ע"י שרת המשפטים, איילת…

קראו עוד

בריונות מקוונת מחקר השוואתי

תאריך פרסום: 02 באוקטובר 2015

תופעת הבריונות המקוונת, אינה ייחודית למדינת ישראל ושותפות לבעיה זו מדינות רבות בעולם. מדובר בתופעה גלובלית. כך, למשל, בעיית האלימות המקוונת בניו זילנד כמו במדינות אחרות בעולם, החלה – להוות בעיה מהותית…

קראו עוד

הערות האיגוד לתזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח 2018

תאריך פרסום: 20 באוגוסט 2018

איגוד האינטרנט הישראלי העביר ביום 9.8.2018 את התייחסותו לנוסח תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח-2018. להלן דברי המבוא להתייחסות, מומלץ מאוד לקרוא את המסמך המלא ולעיין בתיקונים המוצעים על ידי…

קראו עוד