חזרה לעמוד הקודם

עמדות האיגוד

פרסומים אחרונים:

התייחסות איגוד האינטרנט למכרז עידוד פרישת רשתות סיבים באזורי תמרוץ

תאריך פרסום: 12 באוגוסט 2021

התכנית האסטרטגית של משרד התקשורת לפריסת תשתיות סיבים אופטיים עבור הציבור הישראלי, אשר עוגנה גם בחקיקה, מורכבת משני נדבכים: (א) חברת בזק מחויבת לפרוס רשתות סיבים אופטיים ל-80% מהאזורים השונים בישראל, על…

קראו עוד

התייחסות לפרק הדיוור הדיגיטלי בטיוטת חוק ההסדרים

תאריך פרסום: 29 ביולי 2021

ארגוני חברה אזרחית ובהם איגוד האינטרנט הישראלי, פרטיות ישראל, הקליניקה למשפט טכנולוגיה וסייבר באוניברסיטת חיפה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, האגודה לזכויות האזרח והקליניקה לזכויות אדם בינ"ל באוניברסיטה העברית – מתריעים כנגד הסדרים דיגיטליים…

קראו עוד

התייחסות איגוד האינטרנט לתיקון רישיון חברת בזק לעניין פריסת סיבים

תאריך פרסום: 13 ביולי 2021

ביום 13.4.2021 פרסם משרד התקשורת להערות הציבור טיוטת תיקון שבכוונתו לערוך ברישיון של חברת בזק (בו נקבעות מרבית החובות הרגולטוריות שחלות עליה), כחלק מהתכנית האסטרטגית של המשרד להביא לפריסת תשתית אינטרנט מבוססת…

קראו עוד

התייחסות איגוד האינטרנט לשימוע משרד התקשורת בדבר בדיקת כיסוי סלולרי

תאריך פרסום: 12 ביולי 2021

ביום 2.3.2021 פרסם משרד התקשורת שימוע בנוגע לצעדים אותם הוא מתכנן לנקוט לשם הגברת אפקטיביות הפיקוח על עמידת חברות הסלולר בחובות הכיסוי הסלולרי על פי רישיונן. בכלל זה, הודיע המשרד על כוונתו…

קראו עוד

תגובת איגוד האינטרנט לתזכיר תיקון חוק אמצעי קשר דיגיטליים

תאריך פרסום: 30 ביוני 2021

ביום 11.5.2021 פרסם משרד הדיגיטל הלאומי תזכיר חוק לתיקון חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (שליחת מסרים על ידי גופים ציבוריים באופן דיגיטלי), התשפ"א-2021 (להלן:" תזכיר החוק"). מטרת תיקוני החקיקה המוצעים…

קראו עוד

תגובת איגוד האינטרנט ליוזמת משרד התקשורת לאסוף מידע על משקי הבית בישראל

תאריך פרסום: 25 במרץ 2021

בראשית שנת 2021 פרסם משרד התקשורת שימוע ציבורי על אודות יוזמתו לדרוש מכל חברות התקשורת בישראל (סלולר, אינטרנט, טלוויזיה ועוד) לספק לו באופן שוטף מידע מפורט על מאפייני צריכת התקשורת של כל…

קראו עוד

רגולציה בין פלטפורמות מקוונות ומשתמשים עסקיים בישראל

תאריך פרסום: 24 במרץ 2021

בתגובה לקול קורא בעניין רגולציה בין ספקי שירותי תיווך מקוונים ומשתמשים עסקיים, איגוד האינטרנט הישראלי שותף לעמדה כי ראוי לעגן רגולציה בין ספקי שירותי תיווך מקוונים ומשתמשים עסקיים, והציג בפני הרשות לתחרות מספר עקרונות מנחים להמשך עיצוב הסדרי הרגולציה והאכיפה

קראו עוד

נייר עמדה: תובענה ייצוגית בגין הפרת דיני הגנת הפרטיות

תאריך פרסום: 15 בפברואר 2021

בראשית שנת 2021 פרסם הצוות הבין-משרדי לבחינת ההסדרים הקבועים בחוק תובענות ייצוגית קול קורא בבקשה לקבל הצעות לעדכון דיני התובענות הייצוגיות בישראל. ביום 14.2.2021 הוגשה התייחסות איגוד האינטרנט הישראלי לקול הקורא, העוסקת…

קראו עוד

בקשת חופש מידע – תשתיות האינטרנט בישראל

תאריך פרסום: 21 בינואר 2021

בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 ביקש איגוד האינטרנט לקבל ממשרד התקשורת נתונים אודות פריסת תשתיות האינטרנט הקוויות והסלולריות בחיתוך לפי סוג תשתית ולפי אזורים (רחוב / שכונה) בכלל יישובי ישראל, כולל סוג…

קראו עוד

הערות איגוד האינטרנט הישראלי לטיוטת תקנה 35 לתקנות נגישות השירות

תאריך פרסום: 25 ביולי 2016

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) (להלן: איגוד האינטרנט או האיגוד) מתכבד בזאת למסור את הערותיו לטיוטת תקנה 35 לתקנות נגישות השירות (להלן: תקנה 35) שפורסמה על ידי נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות ביום…

קראו עוד

פרטיות ברשת האינטרנט בישראל

תאריך פרסום: 17 ביולי 2016

האם המסגרות החוקיות והרגולטוריות בישראל מספקות מענה הולם לנושא הגנת הפרטיות בישראל? איגוד האינטרנט הציג בפני מרכז המחקר של הכנסת מידע בנושא, ומסכם בהמלצה לדרוש ממשרד המשפטים להציג הצעת חוק מעודכנת להגנת מידע אישי…

קראו עוד

התייחסות האיגוד להצעות חוק הפוגעות בחופש השימוש ברשת האינטרנט

תאריך פרסום: 17 ביולי 2016

התייחסות איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) להצעת חוק פ/3110/20 הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת, התשע"ו–2016 והצעת חוק פ/2522/20 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ו–2016 ועדת השרים…

קראו עוד