חזרה לעמוד הקודם

עמדות האיגוד

פרסומים אחרונים:

תזכיר חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס'…)(איסור או הגבלת חסימה)

תאריך פרסום: 10 בספטמבר 2012

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("איגוד האינטרנט") מתכבד בזאת למסור את הערותיו לתזכיר הצעת החוק שבכותרת ("התזכיר"), כדלקמן: אספקת שירותי תשתית לכלל קהילת האינטרנט הישראלית באופן אוניברסאלי, שוויוני ונטול פניות או הפליה הוא…

קראו עוד

הערות איגוד האינטרנט הישראלי – תזכיר חוק סדר הדין הפלילי

תאריך פרסום: 06 ביוני 2012

נייר עמדה מטעם איגוד האינטרנט הישראל איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("איגוד האינטרנט") מתכבד בזאת למסור את הערותיו לתזכיר הצעת החוק שבכותרת ("התזכיר"), כדלקמן: חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת),…

קראו עוד

דיון בועדה לזכויות הילד: הגנה על קטינים מפני תכנים מזיקים באינטרנט

תאריך פרסום: 05 במרץ 2012

דיון בועדה לזכויות הילד: הגנה על קטינים מפני תכנים מזיקים באינטרנט נייר עמדה מטעם איגוד האינטרנט הישראלי חשיפת קטינים לתוכן באינטרנט ברשת האינטרנט גלומות אפשרויות מדהימות וניתן להגיע באמצעותה לעולם ומלואו. הרשת…

קראו עוד

הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון – שימוש מותר בתמונות שצילמו גופים ציבוריים)(התשע–2010)

תאריך פרסום: 05 בדצמבר 2011

נייר עמדה מטעם איגוד האינטרנט הישראלי מוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת מטעם נכבדי, לקראת ישיבת הוועדה הצפויה ביום ג', 6.12.2011, בעניין הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון – שימוש מותר בתמונות שצילמו גופים…

קראו עוד

איחוד תשתיות אינטרנט

תאריך פרסום: 01 במרץ 2011

נייר עמדה מטעם איגוד האינטרנט הישראלי בזמן הקרוב עומדת ועדת הכלכלה לדון בנושא איחוד תשתיות אינטרנט, ובמסגרתו לדון בהצעות שונות לשינוי המצב הקיים בו קיימת הפרדה מבנית בין ספק שירות אינטרנט לבין…

קראו עוד

תשתית אינטרנט מהיר בישראל – שירות אוניברסאלי

תאריך פרסום: 01 בנובמבר 2010

[info] תמצית בתקופה הקרובה מתעתד משרד התקשורת להעניק רישיון אספקת שירותי תשתית אינטרנט מהיר לחברת החשמל. רישיון כזה, אם וכאשר יינתן, יצרף את חברת החשמל לקבוצה מצומצמת של ספקי תשתית אינטרנט, המכילה…

קראו עוד

אחריות אתר אינטרנט לתגובות הגולשים – נייר עמדה

תאריך פרסום: 01 באוקטובר 2010

לקראת הדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום שני בהצ"ח "אחריות אתר אינטרנט לתגובות הגולשים, התש"ע-2010" (להלן: "הצעת החוק"), נבקש להביא בפניכם את הנימוקים העיקריים שבגינם אנו סבורים כי על הממשלה להתנגד להצעת…

קראו עוד