החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

ידע ואוריינות הציבור הישראלי בנושאי הגנת סייבר

הנתונים מבוססים על סקר שנערך עבור איגוד האינטרנט בחודש ינואר 2022 ע"י מכון המחקר רושינק בקרב 1025 משיבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה מעל גיל 18 בישראל.

פרסום או ציטוט של תוכן עמוד זה והתוצרים של כלי הנתונים כאן מותרים בכפוף למתן קרדיט והפניה לעמוד זה.

היעדר ידע מספק בנושא פגיעות סייבר

40% מהציבור בישראל מהמשיבים מרגישים שאין להם מספיק מידע בנושא פגיעות סייבר המותאם לשפתם ולרמת הידע שלהם, 22% שמרגישים שיש להם די מידע מונגש ו-31% הסבורים שההנגשה חלקית עבורם.

 • הפער בנושא זה בולט ברמה המגדרית, במובן זה ש- 31% מהגברים חשים שהמידע מונגש לרמתם לעומת 13% בלבד מהנשים שחשות כך. באופן דומה, כמחצית מהנשים (49%) סבורות שהמידע אינו מונגש להן באופן המותאם לשפתן ולרמתן לעומת 28% בלבד מהגברים.
 • תוצאות הסקר מלמדות שהמידע נגיש ומותאם יותר לבני ה- 40-49 שכן 32% מהם סברו כך, לעומת 14-23% בקרב בני הגילאים האחרים.
 • חסרי ההכנסה ובעלי ההכנסה הגבוהה מאוד מהממוצע תיארו תחושות קיצוניות יחסית ביחסת לנגישות המידע בתחום הסייבר: 54% מחסרי ההכנסה חשו שאין להם די מידע בנושא פגיעות סייבר המוצאם לשפתם ולרמתם (ו- 7% בלבד הרגישו שכן), לעומת 18% מבעלי הכנסה הגבוהה מאוד מהממוצע שחשו שאין להם די מידע מותאם (ו- 42% שחשו שיש להם די מידע). לשם השוואה, בקרב רמות ההכנסה בתווך, 18-30% חשו שיש להם די מידע מותאם בנושא.

חשיפה חלקית ביותר של הציבור הישראלי למידע בתחום הסייבר

אחד מכל 4 ישראלים מעיד שלא נחשף כלל למידע בנושא סייבר.

 • החברה הערבית-דתית בולטת בחוסר החשיפה לנושא הסייבר: 46% מחבריה לא נחשפו לנושא באף אמצעי לעומת 33% מהערבים החילונים-מסורתיים ו- 16-24% מהיהודים.
 • בעלי ההכנסה הגבוהה מהממוצע והגבוהה מאוד מהממוצע וכן חסרי ההכנסה ציינו באופן הפחות ביותר את היעדר החשיפה למידע (רק 15-17% מהם לא נחשפו כלל למידע לעומת 27-28% בקרב רמות ההכנסה ביניהם). בעלי ההכנסה הגבוהות מהממוצע גם דיווחו יותר על קבלת מידע ממקורות אחרים, כגון ממקום העבודה (25-27% לעומת 7-17% מבעלי הכנסה נמוכה יותר או חסרי הכנסה).

מקורות החשיפה של האוכלוסיות בישראל למידע בנושא סייבר

37% הציבור הישראלי נחשפו למידע בתחום הסייבר דרך הרשתות החברתיות, 32% דרך הטלוויזיה, 22% דרך העיתונות, 19% דרך יוטיוב ו- 9% דרך אתר האינטרנט של מערך הסייבר.

 • קיים הבדל מגדרי ברור בחשיפה באמצעים אלו: החשיפה בכל אחד מהאמצעים לעיל הייתה גבוהה יותר בקרב גברים לעומת נשים בפער שבין 7-10%. למשל, 41% מהגברים נחשפו לתחום הסייבר דרך הרשתות החברתיות לעומת 34% מהנשים. הנשים לעומת זאת, בלטו באי החשיפה: 33% לא נחשפו כלל למידע בנושא הסייבר לעומת 17% מהגברים.
 • מבחינה גיאוגרפית, נמצא כי החשיפה דרך הרשתות החברתיות נפוצה יותר בקרב המתגוררים במרכז (ללא ת"א): 46% מהם נחשפו למידע בתחום הסייבר דרך הרשתות החברתיות לעומת 32-37% באזורים אחרים. החשיפה למידע דרך הטלוויזיה נפוצה יותר בחיפה במרכז ובדרום (35-42% לעומת 15-27% באזורים אחרים).
 • ביו"ש לעומת זאת בלטה קבלת המידע דרך מקורות אחרים, למשל דרך מקום העבודה או מכרים ומשפחה (35% נחשפו למידע באופן זה לעומת 7-18% באזורים אחרים).
 • החשיפה למידע בעיתונות נפוצה יותר בקרב החברה היהודית (25-31% לעומת 7-9% בקרב החברה הערבית). יהודים חילונים ומסורתיים נחשפים למידע דרך הטלוויזיה יותר מאחרים (37% מהם נחשפו כך למידע לעומת 17-24% בקרב מגזרים אחרים).
 • כמו כן, החשיפה למידע דרך יוטיוב (YouTube) מתאפיין במתאם הפוך לקבוצות הגיל: 28% מבני ה- 18-22 נחשפו דרך היוטיוב, 20% מבני 23-29 ועד 11% מבני ה- 60+. בהתאמה, בני ה- 18-29 נחשפים פחות למידע דרך הטלוויזיה (19-23% מהם לעומת 32-45% בקרב מבוגרים יותר).
 • הגישה למידע דרך יוטיוב נפוצה יותר יחסית גם בקרב חסרי ההכנסה (29% מהם נחשפו למידע כך, לעומת 13-21% בקרב בעלי הכנסה).
 • בני ה- 23-29 נחשפים פחות למידע גם דרך הרשתות החברתיות (30% מהם נחשפו למידע כך לעומת 38-40% בקרב בני גיל אחרים).

היעדר ידע בנושא דיווח על פגיעות סייבר 

רוב הישראלים אינם יודעים או אינם בטוחים למי ייפנו לדווח או שלא ידווחו כלל

39% אינם יודעים או אינם בטוחים למי ייפנו לדווח. 30% מהמשיבים ענו שידווחו למערך הסייבר הלאומי, 17% ענו שידווחו לאתר האינטרנט הרלוונטי, 18% אמרו שידווחו לספק האינטרנט שלהם, ו- 13% ענו שידווחו לארגונים המגנים על צרכנים. לצד זאת, 12% מהנדגמים השיבו כי לא ידווחו כלל.

קיימים הבדלים משמעותיים בין הידע של גברים ונשים בנושא דיווח על פגיעות הסייבר: גברים סבורים כי יש לדווח למערך הסייבר הלאומי (35% מהם יעשו כך לעומת 25% מהנשים), לעומת זאת. נשים העידו שאינן בטוחות או לא יודעות למי ידווחו, בהשוואה לגברים (43% מהן לעומת 35% מהגברים).

קיימים הבדלים בין קבוצות גיל:

 • בני 23-29 ציינו באופן מופחת יחסית את הפנייה למערך הסייבר הלאומי לעומת בני הגיל האחרים (21% לעומת 28-38%).
 • בני 50+ ידווחו יותר מאחרים לספק האינטרנט שלהם (26-30% לעומת 14-16% בקרב צעירים יותר).
 • בני 60+ ידווחו יותר מאחרים לאתר האינטרנט הרלוונטי (31% מהם יעשו כך לעומת 12-18% בקרב צעירים יותר). כמו כן, נראה שיהיה קשה להגדיר את בני ה- 60+ כפסיביים בעניין הדיווח: רק 1% מהם לא ידווחו כלל על פשיעת סייבר שחוו לעומת 11-15% בקרב צעירים יותר.

לקבלת הנתונים הגולמיים של הסקר המלא, פנו אלינו בדוא"ל: [email protected]

 

לחץ כדי לחזור לעמוד הראשי של סקרי איגוד האינטרנט