חזרה לעמוד הקודם

הפער הדיגיטלי בין החברה הערבית ליהודית בישראל – מסמך מדיניות ודיון ציבורי

לתפישת האיגוד, חופש הרשת נשען לא רק על האפשרות הטכנית לגלוש בצורה חופשית ובטוחה, אלא גם על היכולת המעשית של הפרטים והקהילות למצות את האפשרויות הגלומות ברשת. כחלק מפעילות האיגוד שימור חופש הרשת בישראל ופעילותו לצמצום הפער הדיגיטלי, נכתב מסמך מדיניות בנושא הפער הדיגיטלי בין החברה הערבית לחברה היהודית בישראל. המסמך נכתב ביוזמת איגוד האינטרנט ובמימונו ע"י דר' אסמאא גנאיים, חוקרת בתחום האינטרנט והחברה.

מטרות מסמך המדיניות:

  • לבחון ולשקף את מצב הנגישות לאינטרנט בחברה הערבית בישראל
  • לשמש בסיס ידע ראשוני למחקר בתחום
  • לספק המלצות למדיניות ולתהליכים, הנדרשים כדי לצמצם את הפער הדיגיטלי של החברה הערבית

הנתונים מלמדים שהפערים בשימוש באינטרנט בין החברה היהודית לחברה הערבית מצטמצמים, בעיקר בשל תפוצת הטלפונים החכמים. יחד עם זאת, מסתמנים עדיין פערים משמעותיים במיומנויות דיגיטליות ובמאפייני השימוש באינטרנט, אשר משמרים ואף מרחיבים את הפער הדיגיטילי בין החברות. פער זה מונע מחלקים בחברה הערבית את היתרונות שהאינטרנט מאפשר לשם צמיחה כלכלית וחברתית, ובפועל – משמר ואף מרחיב את הפערים החברתיים-כלכליים מהחברה היהודית.

בין ההמלצות המופיעות במסמך המדיניות:

  • הקמת מטה לאומי לריכוז הטיפול בתחום הדיגיטציה בחברה הערבית
  • השוואת תשתיות האינטרנט והסלולר בישובים הערביים לתקן הקיים ביישובים היהודים והמעורבים
  • קידום דיגיטציה של שירותי הממשלה והממשל המקומי הערבי
  • קידום אוריינות דיגיטלית ע"י משרד החינוך

המסמך הנוכחי מהווה טיוטא להערות הציבור. אנו מזמינים את נציגי החברה הערבית ואנשי מקצוע בתחום להעיר הערות למסמך ולהשתתף בכנס, שיתקיים ביום ה', ה – 29 לנובמבר, 2018 . בכנס יוצגו הממצאים ויתקיים דיון בנושא הנגשת שירותים דיגיטליים ציבוריים לחברה הערבית בישראל.

קהל היעד של הכנס:

  • מנהלי שירותים דיגיטליים/"שגרירים דיגיטליים" במשרדי הממשלה, ברשויות מקומיות ובארגונים ציבוריים
  • מנהלי תכניות חברתיות לצמצום פערים דיגיטליים
  • חוקרים בתחום

במפגש זה נשאף לייצר מדד להנגשת השירותים הדיגיטליים לחברה הערבית, שישמש את אנשי המקצוע. אם יש לכם ידע ייחודי בתחום פיתוח מדדים/כלים מקצועיים להנגשה לחברה הערבית, נשמח שתיצרו קשר.