החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

סקירת פעולות ויוזמות צפויות בתחום הדיגיטל באיחוד האירופי בשנת 2023

ד"ר אסף וינר ועדו אילי (מחלקת רגולציה ומדיניות, איגוד האינטרנט הישראלי) | 26.10.2022

בשנים האחרונות, האיחוד האירופי פועל כמוביל הקדמה הרגולטורית בתחום הדיגיטלי והאינטרנט. חוקיו ויוזמותיו משפיעות על כלל העולם ומובילות לשינוי הדרכים בהן פועלות ממשלות אחרות וחברות מסחריות. ביום 14 בספטמבר, פורסם מסמך "מצב האיחוד" אשר מעדכן על היוזמות והעקרונות אשר האיחוד האירופי הולך להוביל בשנה הקרובה. בנוסף, פרסמה הנשיאות הצ'כית החדשה את הצעדים אשר היא הולכת לנקוט בעת כניסתה לתפקיד. על סמך פרסומים אלה, נציג את הצעדים הקרובים שעתיד לנקוט בתחום הדיגיטל האיחוד האירופי.

רשתות חברתיות

  • ברבעון השני של שנת 2023, יפרסם האיחוד האירופי יוזמה לא חקיקתית בנושא עולמות ווירטואליים כגון Metaverse. לקריאת מאמר אודות הסכנות שטמונות בעולמות אלו ראו (קישור).
  • ברבעון השני של שנת 2023, יפרסם האיחוד עמדה לא מחייבת על צפייה פיראטית בתוכן חי.
  • ברבעון השלישי של שנת 2023, יפורסם תיקון לדירקטיבת ההתעללות המינית בילדים, אשר תתווסף להצעת חוק מלחמה בתוכן התעללות מינית בילדים אשר פורסמה במאי האחרון. לקריאת סקירה בינלאומית של יוזמות ורגולציות להגנה על ילדים ונוער ברשת, ראו (קישור). 

הגנת הצרכן

  • האיחוד האירופי מתכנן לשנות את המסגרת האלטרנטיבית ליישוב סכסוכים ויישוב סכסוכים מקוונים על מנת לשפר את האכיפה של דיני הצרכנות על ידי מתן מסגרת לפתרון סכסוכים מחוץ לבית המשפט שתהיה זולה ומהירה יותר.

ביטחון סייבר

  • ברבעון השלישי של שנת 2023, תחל הנציבות האירופית את הפעלת האקדמיה לכישורי אבטחת סייבר.
  • הנשיאות הודיעה כי תיתן עדיפות לקידום הצעת חוק חוסן הסייבר אשר פורסמה בחודש ספטמבר 2022.

בינה מלאכותית

  • הנשיאות הודיעה כי תיתן עדיפות לקידום הצעת חוק הבינה המלאכותית אשר פורסמה באפריל 2021.
  • הנשיאות הודיעה כי תיתן עדיפות לקידום דירקטיבת אחריות הבינה המלאכותית שפורסמה בספטמבר 2022.

נושאים נוספים