החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יוזמות חקיקה ורגולציה מדינתיות להגנה על ילדים ונוער ברשת: סקירה מתעדכנת

ד"ר אסף וינר, עדו אילי, אסף ניאזוב (מחלקת מחקר ומדיניות, איגוד האינטרנט הישראלי) | 16.01.2024

מאמר זה סוקר הסדרי חקיקה ורגולציה בולטים שמדינות מערביות מאמצעות בשנים האחרונות על מנת להתמודד עם הסכנות הייחודיות של שירותים מקוונים ורשתות חברתיות עבור קטינים ובני נוער.

 

חובות בקרת גיל והגבלת יכולת הגישה של קטינים לאינטרנט, רשתות חברתיות או תוכן פורנוגרפי

ילדים ובני נוער בארץ ובעולם משתמשים בהיקף נרחב באינטרנט, הכולל גם תכנים ואתרים אסורים או מוגבלים למבוגרים בלבד, כגון פורנוגרפיה. לרוב, אתרי אינטרנט המיועדים למבוגרים בלבד אינם מבצעים אימות או וידוא של גיל הגולש, אלא מסתפקים בהצגת שאלה או הודעה לגולשים. בשנים האחרונות, נדמה כי דרך פעולה זו אינה מספקת עוד את הרגולטורים, ונעשים ניסיונות להקשות על ילדים לגשת לאתרים המכילים תכנים פורנוגרפיים או ולחיוב קטינים בקבלת אישור הורים לשימוש ברשתות חברתיות.

הגנה על בטיחות ילדים

ילדים חשופים לפגיעות באינטרנט בהיבטים שונים, שחלקם ייחודיים לאינטרנט וחלקם מוגברים על ידו, כגון בריונות, הפצת תמונות וחומר פדופילי, התחזות וניצול, התעללות, חשיפה למידע שאינו תואם את גילם ועידוד התמכרות. בחקיקה, מדינות מתמודדות עם הפגיעות האלה בדרכים שונות, בין היתר בדרישה להסרת החומר, מתן אפשרות לחסימתו, העצמת הפיקוח ההורי על שהות הילדים באינטרנט ועוד.

הגנה על פרטיות ילדים באינטרנט

פרטיות היא זכות שהוכרה כזכות חוקתית במרבית המדינות הדמוקרטיות, הן למבוגרים והן לילדים. פרטיותם של ילדים, בהיותם פגיעים יותר ופחות מודעים ממבוגרים, היא נושא שמדינות רבות הקדישו לו חקיקה ייחודית ומרחיבה יותר מפרטיותם של מבוגרים באינטרנט. הסדרים ששואפים להגן על פרטיותם של ילדים, מתמקדים בדרך כלל באיסוף המידע עליהם, בדרישת המידע מהם, בשימוש במידע שהושג ובהצגת פרסומות לילדים. בישראל הנושא זכה לדיון והצעה של איגוד האינטרנט הישראלי ב-2016, אך מאז לא בוצעה חקיקה מפורשת. להרחבה על הצורך בטיפול ייחודי בפרטיות ילדים ראו מסמך עמדה של איגוד האינטרנט