החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

כיצד ענקיות הרשת מיישמות את הרגולציה האירופית החדשה על בטיחות ומוגנות בשירותים מקוונים: מערכות דיווח, שליטה בהמלצה אלגוריתמית ושקיפות בפרסומות

אסף ניאזוב | 18.10.2023

עם הכניסה לתוקף של ה-Digital Services Act באוגוסט 2023, פלטפורמות הרשת הגדולות החלו לספק כלים ומידע חדשים על מנת להתמודד עם תוכן בלתי-חוקי, לשפר את השקיפות למשתמשים ולהגן עליהם מפני החלטות שרירותיות של הרשתות החברתיות. 

TikTok

בהודעה מיום 04.08.2023 טיקטוק הודיעה שתפעל על מנת להתאים את הפלטפורמה שלה לרגולציה האירופאית החדשה, ופירטה כיצד תשתנה חווית השימוש של משתמשיה האירופאים בהשוואה למשתמשי הפלטפורמה בשאר העולם: 

מערכת דיווח על תוכן בלתי חוקי

מערכת הדיווח הרגילה של טיקטוק, שזמינה לכלל משתמשיה, מאפשרת למשתמשים לדווח על תוכן שסותר את כללי הקהילה של טיקטוק. כעת, טיקטוק תוסיף לפלטפורמה שלה מערכת דיווח חדשה שתהיה זמינה למשתמשיה האירופאים בלבד. המערכת החדשה תאפשר להם לדווח גם על תוכן בלתי חוקי, ובכלל זה על פרסומות או תוכן שיווקי. הדיווח במערכת בגרסתה האירפואית יאפשר בחירה של סוג העבירה מתוך רשימה של אפשרויות, זאת על מנת להקל על המשתמשים בתהליך זיהוי העבירה והדיווח עליה. 

תוכן שידווח דרך המערכת החדשה יעבור את הבחינה הרגילה, ואם נמצא שהוא סותר את כללי הקהילה – יעבור הליך רגיל כפי שעבר עד עכשיו (מחיקה או הגבלה גלובלית של התוכן). אם ימצא שהתוכן אינו מפר את כללי הקהילה, טיקטוק תבחן אם הוא אכן סותר את החוק של מדינה אירופאית, ואם כן – הוא ייחסם לצפייה במדינות האירופאיות שבן הוא אינו חוקי בלבד. הן המדווח והן יוצרי התוכן יוכלו לערער על החלטות שמתקבלות לפי מנגנון הדיווח החדש.

מידע למשתמשים על אכיפה נגדם

מערכת טיקטוק מיידעת את כלל המשתמשים במקרה שתוכן שפרסמו לא עומד בתנאי ועקרונות הקהילה שלה. במקרים כאלה, החשבון שלהם יכול להיות מושהה או להיחסם, והתוכן שלהם יימחק. 

למשתמשים האירופאים שעליהם חלות הדרישות של ה-DSA תינתן מערכת חדשה, שתספק למשתמשים מידע מפורט על ההקשר של ההחלטות שהתקבלו נגדם, ובפרט על הסיבה הספציפית שבגינה ננקטה נגדם פעולה ועל הגורם שקיבל את ההחלטה – אלגוריתם אוטומטי או אדם. כמו כן, יינתן הסבר לצדדים המעורבים (המשתמש שדיווח והמשתמש שדיווחו עליו) לגבי אפשרותם להגיש ערעור על החלטות. 

אפשרות לכבות את מערכת ההמלצה

טיקטוק משתמשת במערכות המלצות שמתאימות את החוויה של משתמשים בפלטפורמה על-ידי קידום והמלצת תכנים שהיא חושבת שיתאימו להם. למשתמשים האירופאים שתחת ה-DSA בלבד תינתן אפשרות לכבות את מערכות ההמלצה, כך שהתוכן שיומלץ להם ויוצג בפניהם בפלטפורמה יהיה מבוסס על התכנים הפופולריים ביותר באזור שלהם, ולא על בסיס ההעדפות האישיות שלהם בפלטפורמה. אף תוצאות החיפוש ורשימות האנשים שאחריהם הם וחבריהם עוקבים יוצגו בסדר כרונולוגי מבלי להתחשב בפעילותם בפלטפורמה (כך שלא תהיה העדפה ליוצר תוכן שהמשתמש ראה ואהב לעומת יוצר תוכן פופולרי יותר שנמצא בסביבה הגיאורפית, אך המשתמש הספציפי לא נחשף אליו).

הגנה על ילדים ובני נוער

חשבונות של משתמשים של בני 16 ומטה יוגדרו כפרטיים כברירת מחדל, והתוכן שלהם לא יומלץ למשתמשים אחרים על-ידי מערכות ההמלצה של טיקטוק. משתמשים אירופאים בגילאי 13-17 לא יקבלו פרסומות מותאמות אליהם על סמך הפעילויות שלהם בטיקטוק או מחוצה לה. טיקטוק מציינת שכבר עכשיו יש לכלל משתמשיה אפשרות לכבות את הפרסומות המותאמות. 

Meta

בהודעה מיום 22.08.2023 הודיעה חברת מטא, שבבעלותה הרשתות החברתיות פייסבוק ואינסטגרם, על הפעולות שנקטה ותנקוט על מנת להתאים את הפלטפורמות שלה לרגולציה החדשה, ופירטה כיצד תשתנה חווית השימוש של משתמשיה האירופאים בהשוואה למשתמשי הפלטפורמה בשאר העולם:  

שקיפות בפרסומות

כבר כיום החברה מפעילה ספריית מודעות כחלק מהמאמץ שלה לשיפור השקיפות, בפרט בזמן בחירות. הספריה מספקת מידע בסיסי על כל הפרסומות שמוצגות בזמן אמת בפייסבוק, ומציגה בדרך כלל רק מידע לגבי המפרסם ולא לגבי הפרסומת. כמו כן, הספריה שומרת מידע על כל הפרסומות הקשורות לבחירות ברחבי העולם למשך 7 שנים. 

בנוסף למערכת הקיימת, תיעוד על פרסומות באיחוד האירופי יישמר בספריה למשך שנה, ולא רק בזמן שהן מוצגות בפלטפורמה. על פרסומות אלה המערכת תספק מידע רחב ומפורט יותר – תאריכי הפרסום של המודעות, קהל היעד שלהן (מגדר, גיל, מיקום וכו'), מידע לגבי הצפייה בפועל במודעה ועוד. 

 

מערכת ספריית המודעות באיחוד האירופי

מערכת ספריית המודעות בישראל ובשאר העולם מחוץ לאיחוד האירופי

כמו כן, מאז פברואר 2023 (טרם כניסת הרגולציה האירופית של ה-DSA לתוקף, אך לאחר חקיקתה), החברה החליטה שכלל משתמשיה ברחבי העולם בגילאי 13-17 בפייסבוק ובאינסטגרם לא יקבלו פרסומות מותאמות על סמך הפעילות שלהם באפליקציות של החברה. מפרסמים יוכלו לפנות לבני נוער רק על סמך קריטריונים של גיל ומיקום, ולא תחומי עניין או פעילות קודמת ברשת.  

שקיפות באלגוריתמים

החברה פרסמה מידע רחב לגבי האלגוריתמים שלה, שאחראים על הפצה והמלצה של תוכן למשתמשים. בנוסף, החברה פיתחה מספר כלים אשר יספקו לציבור ולחוקרים מידע רחב לגבי פרסומים בפלטפורמות פייסבוק ואינסטגרם, תוך אפשרות לסנן ולעבד את הנתונים כרצונם לצרכי מחקר. 

אפשרות לכבות את מערכת ההמלצה

החברה תאפשר למשתמשיה באיחוד האירופי לכבות את מערכות ההמלצה בפייסבוק ובאינסטגרם. כך, בניגוד למשתמש שעושה שימוש במערכת ההמלצה, אשר תציג לו תכנים לפי רמת העניין הצפויה שלו בהם, התוכן שיוצג למשתמשים שיבחרו בכך יהיה מדורג בסדר כרונולוגי בלבד (מהחדש ביותר לישן ביותר).

מערכת דיווח על תוכן בלתי חוקי ומידע למשתמשים על אכיפה נגדם

החברה מאפשרת כבר כיום להגביל גישה לתכנים על בסיס אי-חוקיותם במדינות מסוימות. היא תפעל להפיכת דיווחים לזמינים ופשוטים יותר. 

במקרים של אכיפה נגד תוכן של משתמשים, החברה בדרך כלל, אך לא תמיד, מיידעת את המשתמשים על פעולת האכיפה שננקטה, המשמעות שלה לגביהם ואפשרותם לערער על ההחלטה. החברה לא ציינה במפורש באילו מקרים היא לא מיידעת את המשתמשים.

כדי לעמוד בתנאי הרגולציה האירופית החדשה, החברה תיידע משתמשים אירופאים בלבד על מגוון רחב יותר של פעולות אכיפה שננקטו נגדם, בפרט ביחס להגבלות שהוטלו על תכנים שלהם לפי החוק המקומי במדינות האיחוד האירופי. 

X (טוויטר)

אפשרות דיווח על תוכן בלתי חוקי

טוויטר/X הוסיפה את האפשרות לדווח על תוכן בלתי חוקי באיחוד האירופי ישירות ובקלות, על ידי לחיצה פשוטה על התוכן שהמשתמש סבור שעובר על החוק. האופציה לדווח על תוכן בלתי חוקי באיחוד קיימת בנוסף לאפשרות הדיווח הרגילה, באופן שמאפשר לדווח על תוכן שמוגדר כבלתי חוקי באיחוד האירופי, אך לא עובר על כללי הקהילה שלה (שמכוסים על-ידי אפשרות הדיווח הרגילה).  

האפשרויות שמופיעות לתושבי האיחוד בלחיצה על תוכן בטוויטר

אפשרות ערעור על החלטות ואפשרות ליישוב סכסוכים

בהתאם לנדרש, טוויטר/X מאפשרת למשתמשיה באיחוד האירופי לערער על החלטות שקשורות לתכנים בלתי חוקיים באיחוד האירופי. הערעור מתאפשר הן על החלטות כנגד תוכן של המשתמש שמתלונן והן על אי-קבלת דיווח שלו על תוכן של משתמש אחר. ההליך כולו מתנהל בטופס פשוט למילוי במקום ייעודי במרכז התמיכה שלה. 

טופס הערעור על החלטות הנוגעות ל-DSA במרכז התמיכה של טוויטר

בנוסף, טוויטר/X מאפשרת למשתמשיה באיחוד האירופי לפנות דרכה לגופי יישוב סכסוכים שהוסמכו לכך מכוח ה-DSA לפתרון סכסוכים בינה לבין משתמשיה. בהתאם לדרישת השקיפות ב-DSA, החברה מפרסמת את האפשרות לפנות בנושא בצורה נוחה במרכז התמיכה שלה.

עדכון: נציבות האיחוד האירופי דורשת מידע מ-X 

ביום 12.10.2023, נציבות האיחוד העבירה דרישה רשמית לטוויטר/X להעביר מידע הנוגע למחויבויותיה מכוח ה-DSA עד יום ה-18.10.2023. לפי הנאמר בפרסום של האיחוד, הבקשה מגיעה לאחר אינדיקציות שהתקבלו לכך שמופץ בפלטפורמה שלה תוכן בלתי חוקי ומידע מטעה, בפרט הפצה של תוכן טרור, תוכן אלים ותוכן שנאה. כמו כן, הנציבות בוחנת את העמידה של טוויטר/X בדרישות ה-DSA ביחס להתמודדות שלה עם התראות לגבי תוכן בלתי חוקי, התמודדות עם דיווחים ותלונות, ניהול הסיכונים והפעולות שנקטה על מנת להפחית את הסיכונים שזוהו.