החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

עדכונים בנושאי נגישות

הנגשת האינטרנט היא צעד מתבקש מבחינה חברתית ומוסרית. עם זאת, ההתייחסות הקולקטיבית המשתמעת מתקנות משרד המשפטים לכלל האתרים, אינה ריאלית ומכבידה עד מאוד על מנהלי אתרים אלה.

לאורך תהליך החקיקה, בדיוני הכנסת, בפגישות, בשיחות ובפניות אישיות עם המעורבים בתהליך החקיקה, התריע איגוד האינטרנט כי יש לבטל את הגזירה הקולקטיבית. עם זאת, למרות המלצות האיגוד, בחר המחוקק להתקין את התקנות בנוסחן הנוכחי. כעת, פועל האיגוד מול נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים לשיפור התקנות ולהפיכתן לסבירות יותר מבחינת בעלי האתרים, תוך התחשבות באנשים עם מוגבלות.

אוגוסט 2017

לאחר תהליך ארוך שהוביל איגוד האינטרנט במשך למעלה מארבע שנים, פירסמה נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות טיוטה סופית של תקנות מעודכנות של הנגישות להנגשת אתרים ושירותים באינטרנט. בנוסח התקנות המעודכן אימצה הנציבות את מרבית המלצות האיגוד וביצעה שינויים משמעותיים בתקנות הנגישות. טיוטת התקנות המעודכנות שפורסמה על ידי הנציבות הועברה לאישור הכנסת וצפויה להיות מאושרת בתקופה הקרובה. ראו שאלות ותשובות בעניין.

אפריל 2017

בוועידת נגישות ישראל ה-5 סקרה מי-טל גרייבר שורץ, סמנכ"לית קשרי קהילה ורגולציה באיגוד, את המצב הנוכחי של התקנות וקראה לנציבות שיוויון זכויות לפעול להשלמת תיקון תקנה 35 ולציבור האנשים עם מוגבלות – להשתמש בסנקציית התביעה רק במקרים חריגים. מדובר בסיטואציה מורכבת בה כל הצדדים יפסידו מהגשת תביעות. הגשת עודף של תביעות רק תוביל לסגירת אתרים ולכעס של ציבור בעלי האתרים ולא תסייע לקידום המטרה המשותפת – יותר אתרים נגישים לאנשים עם מוגבלות בעלויות סבירות לבעלי האתרים.

מצגת נגישות אתרים – סוגיות מורכבות

ספטמבר 2016

בשורה מעודדת בדרך ליצירת תהליך הנגשה מאוזן והוגן כלפי כלל בעלי העניין: בדיון של ועדת הרווחה בכנסת (19/09/16) אושרה דחיית המועד המחייב של כניסת תקנות הנגשת אתרים לתוקפן בשנה עבור אתרים קיימים. זהו המשכו של תהליך, שפעלנו לקידומו בחודשים האחרונים, בו בעלי האתרים יקבלו את האפשרות המאוזנת והראוייה ביותר כדי לעמוד בדרישות הנגישות. המועד המעודכן החדש: 26/10/17.

לבקשת האיגוד הסכימה הוועדה לבטל את התנאי שדרש כי החייב יחל בביצוע ההתאמות לפני ה-1/10/16 על מנת לקבל את הארכת התוקף. הארכת התוקף ניתנה לכל בעלי האתרים הקיימים.

הנוסח המקורי של תקנת הדחייה

הנוסח הסופי של תקנת הדחייה

יולי 2016

איגוד האינטרנט מקיים יום עיון ללימוד כיצד עסקים וחברות בסדרי גודל קטן-בינוני, המעוניינים להנגיש את האתר, יכולים לעשות זאת בצורה יעילה.

יוני 2016

בעקבות מסקנות השיח, מנסחת הנציבות בימים אלה נוסח מתוקן של תקנה 35 תוך איזון בין הצרכים של אנשים עם מוגבלות לאינטרנט נגיש לבין הצרכים והיכולות של בעלי האתרים.

מרץ-אפריל 2016

במטרה לסייע לנציבות לגבש את השינויים הנדרשים בתקנה 35 ולהבין מהי הדרך הרצויה לתיקונים, מכנס האיגוד מרתון שולחנות עגולים בהשתתפות מפתחים מומחים בהנגשת אתרים, אנשים עם מוגבלות המכירים את הטכנולוגיה, עורכי דין מומחים בנושא ונציגי נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. על פעילותו של האיגוד התקבלה תודתו של הנציב היוצא לשיוויון אנשים עם מוגבלות, מר אחיה קמארה.

מכתב תודה מהנציבות

דצמבר 2015

לבקשת האיגוד, מתקיים דיון בועדת המדע של הכנסת בנושא תקנות השירות.

בקשת האיגוד

נובמבר 2015

בכנס בנושא 'נגישות לאינטרנט ולטכנולוגיות מסייעות' שערך האיגוד בשיתוף האו"פ, חשף נציג הנציבות, עו"ד ערן טמיר, כי הנציבות החליטה לתת פטור לבעלי עסקים שמחזורם הכספי עומד על פחות מחצי מיליון ש"ח לשנה. נכון להיום, הפטור שינתן הינו זמני ומצריך פניה לנציבות לקבלת הפטור. כשיבוצע השינוי המתוכנן בתקנות השירות, תנסה הנציבות להכניס את הפטור כפטור קבוע.

מרץ 2015

תהליך ההידברות עם הנציבות ממשיך גם בימים אלה במכתבים ובפגישות בניסיון לייצר תקנות ברורות יותר וסבירות יותר, בעיקר לבעלי העסקים הקטנים והבינוניים. האיגוד מפעיל לחץ על הנציבות למתן הקלות לבעלי אתרים קטנים ובינוניים שמחזורם הכספי נמוך והנטל המוטל עליהם בהנגשת אתרים גדול.

המכתבים לנציבות

פברואר 2015

תשובת הנציבות לפניית האיגוד מדצמבר 2013 הגיעה (!). הנציבות מסכימה איתנו על כך שחלק מהכתוב בתקנות החדשות לא ממש ברור ומבהירה כי יבוצע ניסוח מחדש של אותם סעיפים.

תשובת הנציבות

דצמבר 2013

האיגוד פונה לנציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים לקבלת הבהרות בנוגע לתקנות שהוציאו שמשמעותן עלויות עצומות לבעלי אתרים וחשיפת רוב אתרי האינטרנט בישראל לקנסות בסדר גודל אדיר.

פניית האיגוד

פברואר 2013

למרות התנגדות האיגוד, תקנות נגישות השירות מאושרות בוועדה והופכות למחייבות.

תקנות נגישות השירות

2011

נציגי האיגוד נפגשו עם נציגי נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אולם לא הצליחו להגיע להסכמות. נציגי הנציבות התעקשו להשאיר את החיוב בהנגשת אתרים בחקיקה.

יוני 2010

תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות השירות) נמצאות בדיון בוועדת המשנה לתקנות חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות של הכנסת. בין יתר התקנות, עומדת לדיון גם תקנה 37 (לימים הפכה להיות תקנה 35) המבקשת להטיל חובה על כל בעלי האתרים להם מעל 30 עמודים לעמוד ברמת נגישות A ( או ברמה AA אם מדובר באתרים ממשלתיים). האיגוד מתנגד לדרישה בטענה שעמידה בתנאי הנגישות על ידי בעלי אתרים פרטיים צריכה להעשות באופן וולונטרי בדרך של הסדרה עצמית וללא מחוייבות חוקית. כמקובל גם בעולם.

התנגדות האיגוד לדרישה