החזירו אותם הביתה עכשיו

מאגר הנתונים data.isoc.org.il

מאגר הנתונים מקיף מבית איגוד האינטרנט הישראלי המספק נתונים וכלי מידע מתקדמים במטרה לקדם ידע ומחקר וכבסיס לתכנון ועיצוב מדיניות ציבורית.

אודות ויצירת קשררישום לעדכוניםמדד האינטרנט הישראלי
חיפוש נתונים וסטטיסטיקות
חיפוש פרמטרי מתקדם

איתור נתונים וכלי ניתוח לפי נושאים

נתונים וכלי ניתוח חדשים

חזרה לעמוד הקודם

שימושי אינטרנט בבחירות המוניציפאליות במגזר הערבי בישראל (2008)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 13 בפברואר 2012

מקור הנתונים: האוניברסיטה הפתוחה

מהנתונים עולה כי למרות החשיבות המיוחסת לבחירות המוניציפליות במגזר הפלסטיני-ישראלי ועל אף שיעור ההצבעה הגבוה - השימוש ברשת לצורכי הקמפיינים השונים במגזר היה זעום.

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

אלימות מתווכת אינטרנט בבתי ספר (2012)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 בפברואר 2012

מקור הנתונים: ראמ"ה (הרשות ארצית למדידה והערכה בחינוך), משרד החינוך

הנתונים המובאים כאן הם תוצר של תהליך הניטור אחר תופעת האלימות בבתי הספר שעורך משרד החינוך. מטרת המחקר היא להציג נתונים בדבר שכיחות גילויי האלימות השונים בקרב אוכלוסיית תלמידי בתי הספר. בסקר ניטור האלימות של תשע"א השתתפו 24,625 תלמידים מ-463 בתי ספר עם שיעור היענות של 99%. בסקר קיים פרק מיוחד על אלימות תוך שימוש באמצעי תקשורת דיגיטליים, להלן הממצאים…

ממשל: צנזורת רשת, אכיפה והגנת סייבר לאומית

פערים בשימוש במשאבים רפואיים אלקטרוניים (2012)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 27 בינואר 2012

מקור הנתונים: journal of medical internet research

דוח "eHealth Literacy: Extending the Digital Divide to the Realm of Health Information"  מציג ממצאי מחקר שערכו ד"ר אסתר בריינין וד"ר אפרת נטר מהמחלקה למדעי ההתנהגות במרכז האקדמי רופין. במחקר, שנערך על ידי סקר טלפוני, השתתפו 4,286 נשאלים בכדי להגיע למדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בארץ. במחקר נבחנו התדירות ואופן השימוש באינטרנט לצורכי בריאות. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקר -

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

השוואה בין העיתונות הכתובה לאתרי התוכן (2012)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 בינואר 2012

מקור הנתונים: יפעת מחקרי מדיה

הסקירה, שנערכה על ידי מרכז יפעת, בוחנת מגמות בהיקף החשיפה של נושאים מסדר היום הציבורי בתקשורת המסורתית ובאתרי התוכן. הסקירה כוללת השוואת אחוזי החשיפה של נושאים מתוך סך החשיפה בתקשורת ובאינטרנט בכל שנה כמו גם השוואת ממוקדת יותר של אירועים מרכזיים שעמדו במרכז סדר היום הציבורי בשנת 2010 והחשיפה שלהם באמצעי התקשורת השונים (עיתונות, אתרי תוכן, טלווזיה, רדיו ותוכן גולשים). 

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

שימוש נוער ביישומי האינטרנט, התנהגות ולמידה ברשת (2011)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 31 בדצמבר 2011

מקור הנתונים: האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת חיפה

"סקר השימוש ביישומי האינטרנט, התנהגות ולמידה ברשת בקרב ילדים ובני נוער" נערך על ידי אינה בלאו מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה באוניברסיטת חיפה. הסקר כלל 3,867 ילדים ובני נוער (בגילאי 7 עד 17), מתוכם 2884 מהמגזר היהודי, 534 מהמגזר הערבי ו- 449 מהמגזר הבדואי. הסקר התבסס על שאלון מקוון בעברית וערבית שפורסם במשך שבועיים באינטרנט ובו התבקשו הנשאלים לדרג בין 1 ל-5 את מידת…

פער דיגיטלי

פעילות בפייסבוק – תלמידים, מורים והורים (2011)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 12 בדצמבר 2011

מקור הנתונים: מכון גיאוקרטוגרפיה

הממצאים הכללים העולים מהסקר הם כי  ל-81% מבני הנוער בישראל, ל-59% מההורים ול-42% מהמורים בישראל יש חשבון פייסבוק פעיל. 27% מבני הנוער בישראל חברים של לפחות אחד מן המורים שלהם בפייסבוק ו-24% מהמורים השיבו כי הם חברים של תלמידים שלהם מההווה ו/או מהעבר.נתונים אודות פגיעה באמצעות פייסבוק12% מבני הנוער בישראל השיבו כי נפגעו באמצעות רשת הפייסבוק. 8% מהפגיעות היו מילוליות…

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

חשיפה לאתרי אינטרנט נבחרים ומגמות התנהגותיות של גולשים (2011)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 בדצמבר 2011

מקור הנתונים: ידיעות תקשורת

סקר האינרנט של TNS טלסקר, הוא סקר תקופתי הנערך בקרב מדגם של 1,204 משתמשי אינטרנט (גילאי +13) מפיזור ארצי המייצג את האוכלוסייה היהודית בישראל.  מהסקר שנערך בדצמבר 2011 עולה כי - 

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

נתונים מתוך הסקר החברתי 2010: שימוש במחשב ובאינטרנט

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 14 בנובמבר 2011

מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ממצאים עיקריים בקרב בני 20 ומעלה -

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2011

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 30 באוקטובר 2011

מקור הנתונים: עמותת שבי"ל

ממצאים עיקריים - 

צרכנות, מסחר ושירותים ציבוריים

הוצאות על תקשורת ותכנון חופשות באינטרנט על ידי סטודנטים (2011)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 25 באוקטובר 2011

מקור הנתונים: התאחדות הסטודנטים בישראל

"סקר בקרב סטודנטים בנושאי רווחה" הינו סקר אינטרנטי שדגם 5,608 משיבים המהווים מדגם של אוכלוסיית הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה וחברים באגודת הסטודנטים. להלן ממצאים מתוך הסקר -

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

על שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות (2002-2006)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 17 באוקטובר 2011

מקור הנתונים: משרד התמ"ת

מחקר של משרד התמ"ת המתבסס על נתוני הלמ"ס בין השנים 2002-2006 מעלה כי קיים בישראל אי שוויון בשימוש באינטרנט ובמחשב, בין אנשים עם מוגבלות לבין שאר האוכלוסייה. בעוד 65% מהישראלים ללא מוגבלות סיפרו כי השתמשו במחשב בחודש שקדם למחקר, פי שתיים מהשימוש שדווח בקרב הנחקרים בעלי מוגבלות- רק  35% אחוז. רק 70% מהאנשים עם מוגבלות […]

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

זכות הילד לפרטיות ברשתות חברתיות (2011)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 באוקטובר 2011

מקור הנתונים: המרכז להעצמת האזרח

רוב מוחלט מבני הנוער (כ-93%) גולשים לפחות פעם בשבוע באתרי רשתות חברתיות וכ-77% אחוז מהם עושים זאת לפחות פעם ביום.בממוצע כ-39% מהנשאלים סבורים כי אתרים אלו בטוחים, הערכות הבטיחות גבוהות יחסית בקרב המגזר הערבי  (52% סברו כי אתרים אלו בטוחים ביחס ל-36% בקרב המגזר היהודי) ובקרב בנים (42% מהבנים סברו כי אתרים אלו בטוחים ביחס ל-33% בקרב הבנות).הסיבות העיקריות לכך…

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

סקר עלויות שימוש באינטרנט סלולארי במצב נדידה במדינות ה-OECD (2011)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 06 באוגוסט 2011

מקור הנתונים: OECD

ישראל נמצאת במקום החמישי מבין מדינות ה-OECD בעלות הממוצעת של הורדת מגה ביט של מידע דרך הרשת הסלולארית בזמן נדידה (כאשר המכשיר מחובר לרשת חלופית במדינה זרה), עם עלות ממוצעת של 15$ (כלומר, ישנן רק 4 מדינות בהן העלות גבוהה יותר). בעוד רוב ספקיות התקשורת הסלולארית במדינות ה-OECD מתמחרות את הגלישה הסלולארית במצב נדידה באופן אחיד או לפי מפתח כללי…

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

חיפוש ורכישת חבילות נופש ונסיעות באינטרנט (2011)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 באוגוסט 2011

מקור הנתונים: חברת GOOGLE

סקר בקרב 1,000 נשאלים בני 18 ומעלה שנערך על ידי TNS-infratest עבור גוגל. הסקר נערך בעזרת שאלון מקוון והתוצאות בו מתייחסות לרוב לאחוז המשיבים שערכו לפחות טיול או חופשה אחת בשנה האחרונה. להלן מספר ממצאים מהסקר - 

צרכנות, מסחר ושירותים ציבוריים

הרגלי רכישה ושימוש בקופונים מאתרי קניות (2011)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 31 ביולי 2011

מקור הנתונים:

הסקר נערך ע ידי מכון מחקר פאנלס בקרב 565 מרואיינים המהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסיה היהודית הבוגרת בישראל (18+). המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4all וטעות הדגימה המירבית: 4.4%±.

צרכנות, מסחר ושירותים ציבוריים