מאגר הנתונים data.isoc.org.il

מאגר הנתונים מקיף מבית איגוד האינטרנט הישראלי המספק נתונים וכלי מידע מתקדמים במטרה לקדם ידע ומחקר וכבסיס לתכנון ועיצוב מדיניות ציבורית.

אודות ויצירת קשררישום לעדכונים
חיפוש נתונים וסטטיסטיקות
חיפוש פרמטרי מתקדם

פריטים חדשים במאגר

חזרה לעמוד הקודם

הכרות עם תקנות משרד התקשורת בקרב צרכני האינטרנט (2011)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 במאי 2011

מקור הנתונים: מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת

סקר שנערך על ידי מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת בכדי לבדוק כיצד השינויים בשוק התקשורת בשנים האחרונות נתפסים מנקודת מבטם של הצרכנים. הסקר כלל ראיון טלפוני עם כ-1000 נשאלים. להלן ממצאים עיקריים מהסקר הקשורים למנויי האינטרנט -

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

הטרדות מיניות במקום העבודה באמצעות רשת האינטרנט (2011)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 באפריל 2011

מקור הנתונים: משרד התמ"ת

הדוח "הטרדה מינית בעבודה" מביא ממצאים משני סקרים שערך משרד התמ"ת בנושא הטרדה מינית -

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

סקר שימוש באינטרנט במסגרת ה-World Internet Project 2012

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 17 בינואר 2011

מקור הנתונים: המרכז הבינתחומי הרצליה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

World internet project הוא פרויקט עולמי הסוקר את השימוש והעמדות של אנשים בנושא האינטרנט. הסקר כולל 16 מדינות ומציג נתונים ברמת פירוט משתנה המאפשרים להשוות בין המדינות השונות. הנתונים המתייחסים לישראל מבוססים על סקר שנערך בקרב 654 נשאלים (504 מהם יהודים ו-151 ערבים) בגילאי 13 ומעלה מתוך מדגם מקרי המייצג את אוכלוסיית ישראל. להלן ממצאים עיקריים מהסקר - פערים מהותיים…

פער דיגיטלי

שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 בינואר 2011

מקור הנתונים: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מינהל מחקר וכלכלה

35% מהאנשים עם מוגבלות דיווחו כי השתמשו במחשב בחודש שקדם לראיון. לשם השוואה, בקרב האוכלוסייה ללא מוגבלות הנתון גבוהה כמעט פי 2 ועומד על כ-65%.

פער דיגיטלי

חברוּת מקוונת בקרב תלמידי בתי ספר בישראל (2010)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 בינואר 2011

מקור הנתונים: האוניברסיטה הפתוחה

במחקר נטלו חלק 380 בני נוער בגילים 16-12 (גיל ממוצע של 14.40 שנים) מכיתות ז-י, משבעה בתי ספר על-יסודיים באזור חיפה:  169 בנים ו-211 בנות.  כל המשתתפים לומדים בבתי ספר רגילים, בכיתות רגילות וחסרי מגבלות פיזיות.  ממצאי הסקר מראים כי -

צרכנות, מסחר ושירותים ציבוריים

מגמות בחיבור לאינטרנט של אנשים עם מוגבלות (2010)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 31 בדצמבר 2010

מקור הנתונים: ממשלת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דוח של מיכל אלפסי ממשרד התמ"ת שהוכן לקראת הכנס השנתי השלישי של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. הדוח מציג ניתוח של נתונים מתוך הסקר החברתי 2002 ו-2010. להלן טבלה המרכזת את אחוזי השימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלויות -

פער דיגיטלי

צריכת תכנים ופעילות פוליטית של בני נוער וצעירים ברשת (2010)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 בדצמבר 2010

מקור הנתונים: קרן פרידריך אברט

הסקר בדק עמדות ודעות של צעירים כלפי נושאים אקטואליים כמו גם אופני צריכה של תכנים אקטואליים ותרבותיים. תוצאות הסקר מחולקות לפי מגזרים באוכלוסיה (יהודים וערבים) וטווחי גילאים (15 עד 18, להלן בני נוער או 21 עד 24, להלן צעירים). נתוני הצריכה של חדשות ואקטואליה בקרב צעירים מצביעים על העדפה של המדיום האינטרנטי. בקרב אלו שצרכו חדשות או תוכניות אקטואליה האינטרנט…

פער דיגיטלי

שימוש באינטרנט במסגרת הבחירות המוניציפליות (2010)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 ביולי 2010

מקור הנתונים: אוניברסיטת אריאל

מחקר שנערך על ידי ד"ר אזי לב-און תיעד וניתח את השימוש באתרי האינטרנט שעשו המתמודדים בקמפיינים לראשות הרשויות המקומיות אשר נערכו בנובמבר 2008 ב-156 רשויות והקיפו כ-600 מועמדים.המחקר מתבסס על אתרי האינטרנט של המתמודדים כמו גם על ראיונות טלפוניים עם המועמדים ובאי כוחם. להלן עיקרי הממצאים -

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

שימוש באינטרנט על ידי משקיעים פרטיים (2010)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 באפריל 2010

מקור הנתונים: גלובס מחקרים, PWC

סקר אינטרנטי שהקיף 709 משתמשי אינטרנט שביקרו באתר גלובס. הסקר נערך על ידי גלובס מחקרים, מכון המחקר מותגים וקסלמן וקסלמן (PWC). כותבי המחקר מציינים כי הללו נבדלים מהאוכלוסייה הכללית במידת ההתמצאות שלהם בנושאים פיננסים. להלן ממצאים עיקריים מהסקר -

צרכנות, מסחר ושירותים ציבוריים

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2010

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 במרץ 2010

מקור הנתונים: עמותת שבי"ל

הערה לאסף – אין תאריכי איסוף נתונים המדד לשקיפות אתרים ברשויות מקומיות נערך מדי שנה ע"י עמותת שבי"ל, והוא נועד לבחון את נגישות וזמינות של מידע באתרי אינטרנט של רשויות המקומיות ולהוות בשבילן כלי להגברת השקיפות בנושאים השונים, החל בנדרש על פי חוק חופש המידע, דרך פרסום פרוטוקולים, תקציב, פרסום מכרזים ותכנון ובניה ועוד. בשנת […]

צרכנות, מסחר ושירותים ציבוריים

סקר עמדות תלמידים כלפי למידה מקוונת (2010)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 02 בפברואר 2010

מקור הנתונים: מט"ח

הסקר מהווה מדגם ארצי מייצג וכלל 300 תלמידים הלומדים בכיתות יא-יב (עם חלוקה שווה בין המינים ובן שכבות הגיל). כאשר נשאלו על הבעיות העיקריות המונעות שימוש אפקטיבי במחשב ובאינטרנט בבית הספר ציינו-

צרכנות, מסחר ושירותים ציבוריים

שימוש באינטרנט כמקור מידע על נושאי בריאות (2010)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 בינואר 2010

מקור הנתונים: קופ"ח מכבי

המחקר "שימוש במקורות מידע על בריאת ורפואה בישראל" נערך על ידי פרופ' גוסטבו מש, ד"ר ריטה מנו וגב' יהודית צמיר במימון מכבי שרותי בריאות- קרנות מחקר. המחקר התבסס על סקר טלפוני ארצי שסקר 2008 נחקרים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל. במחקר נבדקה הנגישות למידע על בריאות ורפואה בעידן המידע ובתוך כך גם השימוש ברשת האינטרנט למטרות אלו. להלן חלק…

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

פער דיגיטאלי (2010)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 בינואר 2010

מקור הנתונים: אוניברסיטת אריאל

 ד"ר אזי לב-און וד"ר סבינה ליסיציה בחנו את נתוני הסקר החברתי 2008 שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הסקר של שנת 2008 עסק בניעות חברתי (שאלות הנוגעות לשינוי סטטוס סוציו-אקונומי) אך הכיל גם שאלות על שימוש ואופני שימוש באינטרנט. המדגם בו השתמשו החוקרים כלל 6,207 יהודים ו-1,120 ערבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בארץ.

פער דיגיטלי

ההגנה על מידע פרטי של ילדים ברשת (2009)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 באוקטובר 2009

מקור הנתונים: עמותת אשנ"ב

ממצאים עיקריים - 

מאפייני שימוש ברשת

השימוש באינטרנט על ידי בעלי מוגבלויות (2009)

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 ביוני 2009

מקור הנתונים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

המחקר "מבוגרים בעלי מוגבלות בישראל" נערך על ידי דניז נאון במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בשנת 2009. הדוח הוזמן על-ידי ועדת היגוי מקצועית להקמת "מסד נכויות" - שותפות אסטרטגית בין ממשלת ישראל לבין ג'וינט -ישראל לפיתוח והקמה של שירותים לנכים מבוגרים הגרים בקהילה. הדוח מציג מידע מקיף על אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות וכן על השימוש שלהם באינטרנט ועל ההשפעה של האינטרנט על חייהם. להלן ממצאים…

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית