החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

סקרי איגוד האינטרנט הישראלי

איגוד האינטרנט הישראלי עורך מעת לעת סקרים הבוחנים את הרגלי השימוש של משתמשי האינטרנט הישראליים בנושאים שונים כמו פרטיות באינטרנט, בטיחות ופגיעות באינטרנט, עמדות של אוכלוסיות שונות ביחס לשימוש בו ועוד. זאת על מנת לספק מידע עדכני על אופי השימוש באינטרנט בקרב כלל הציבור הישראלי, ולשים זרקור על סוגיות שונות הקשורות לאינטרנט. עמוד זה מרכז את הסקרים שערך האיגוד לאורך השנים.

קישורים למידע ונתונים על הסקרים השונים שערך איגוד האינטרנט לאורך השנים: 

ילדים ובני נוער במרחב המקוון

רשתות חברתיות

אוריינות ושימוש ברשת

תשתיות, סייבר ופגיעות ברשת