חזרה לעמוד הקודם

סקרים שערך איגוד האינטרנט הישראלי

איגוד האינטרנט הישראלי עורך מעת לעת סקרים הבוחנים את הרגלי השימוש של משתמשי האינטרנט הישראליים. הסקר מתמקד באחוזי השימוש באינטרנט בפילוח של אוכלוסיות שונות (יהודית כללית, ערבית וחרדית), מאפייני השימוש באינטרנט על ידי אותם אוכלוסיות (צריכת חדשות, קניות, מילוי טפסים, בנקאות, וכד') , מידת המודעות לסוגיות של פרטיות וביטחון ומאפייני ההתמודדות עם סוגיות אלה. מרבית השאלות בסקרים חוזרות על עצמן ולכן ניתנות להשוואה ולבחינה של מגמות לאורך זמן. לצד זאת, הסקרים השונים מותאמים גם לסוגיות עדכניות שעל הפרק (דוגמת הסקר של שנת 2020 אשר התמקד בתקופת הקורונה) באופן שמאפשר גם נקודות מבט ממוקדות יותר.