החזירו אותם הביתה עכשיו
בחזרה לעמוד הקודם

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

נתונים ומחקר אודות מצב ואיכות תשתיות האינטרנט בישראל ובעולם ומוכנות מדינתית להטעמה ויישום של טכנולוגיות אינטרנט חדשניות.

ללמוד עם טכנולוגיה – סקר נוער על למידה וטכנולוגיה (2012)

תאריך פרסום במאגר: 06 בינואר 2013

מקור הנתונים: המסלול האקדמי - המכללה למנהל

מחקר "ללמוד עם טכנולוגיה: סקר בקרב בני נוער בישראל על למידה והוראה בשילוב טכנולוגיה" הינו פרויקט של בית הספר לתקשורת, המסלול האקדמי, המכללה למנהל, בראשו עמד ד"ר יובל דרור, ובמימון חברת Google ישראל. המחקר מתבסס על סקר טלפוני שהקיף 606 נשאלים בגילאי 12-17, מהם 456 מהמגזר היהודי (הלא חרדי) ו-150 מהמגזר הערבי. טעות הדגימה המרבית הינה 4.1%. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקר הנוגעים לשימוש ברשת האינטרנט -

המשיכו לקרוא כתבה זו

תוצאות סקר מפתחי WEB (2013)

תאריך פרסום במאגר: 02 בינואר 2013

מקור הנתונים: איגוד האינטרנט הישראלי

לקראת אירוע HTML5FEST שנערך בחסות איגוד האינטרנט הישראלי בחודש נובמבר התבקשו הנרשמים למלא סקר קצר העוסק בהרגלי התכנות שלהם. על הסקר השיבו 140 נשאלים,  18 נשים ו-122 גברים. 97 מהמשיבים הגדירו עצמם כמפתחים, 5 הגדירו את עצמם כמעצבים ו-31 כשילוב של השניים (השיבו "אחר"). להלן עיקרי הממצאים מתוך הסקר  -

המשיכו לקרוא כתבה זו

שימוש באינטרנט על ידי יוצאי אתיופיה הוותיקים (2012)

תאריך פרסום במאגר: 01 בדצמבר 2012

מקור הנתונים: מרכז מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ממשלת ישראל - המשרד לקליטת עלייה

המחקר "לאחר עשרים שנה בישראל: סקר יוצאי אתיופיה הוותיקים" נערך על ידי החוקרים יהודית קינג, נועם פישמן ואברהם וולדה-צדיק במסגרת מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל והמשרד לקליטת העלייה. המחקר מבוסס על ראיונות שנערכו עם 1,575 נשאלים המהווים מדגם מייצג של יוצאי אתיופיה הוותיקים, בגילאי 23 עד 65 שעלו לישראל בין השנים 1979 ל-1991. הסקר עסק במצבם החברתי, הכלכלי, המשפחתי והתעסוקתי של העולים והכיל שאלות על השימוש ברשת האינטרנט. להלן ממצאים עיקריים מתוך המחקר הנוגעים לשימוש באינטרנט - 

המשיכו לקרוא כתבה זו

אינטרנט בפסיקות בתי הדין בישראל (2010)

תאריך פרסום במאגר: 11 בנובמבר 2012

מקור הנתונים: אוניברסיטת תל אביב

סקירה שנערכה על ידי פרופ' ניבה אלקין-קורן ופרופ' מיכאל בירנהק אודות אזכורי האינטרנט בפסיקות בתי המשפט בין השנים 1996 ו-2009. הנתונים נאספו על ידי בחינת האזכורים המופיעים במאגר "נבו" תוך השמטת ערכאות מנהליות. הסקירה הקיפה כ־677 פסקי דין, כאשר עד שנת 2000 נבחנו כל פסקי הדין שהזכירו את רשת האינטרנט ולאחר מכן מדגם סטטיסטי של הפסיקות. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקירה -

המשיכו לקרוא כתבה זו

סטטיסטיקות שימוש במכשירי סמארטפון (2012)

תאריך פרסום במאגר: 11 בנובמבר 2012

מקור הנתונים: חברת Flurry

הנתונים המובאים כאן מגיעים מחברת Flurry, המספקת שירותי אנליטיקס על אפליקציות סלולאריות. אף שהנתונים מתייחסים למכשירים סלולאריים הם מייצגים מכשירים המשתמשים באפליקציות המנצלות חיבור לרשת האינטרנט. בקובץ ניתן למצוא את כמות המכשירים הפעילים שנרשמו בכל חודש בכל אחת מ-55 המדינות שנבחנו ובתוכם ישראל. להלן נתונים עיקריים מתוך הקובץ -

המשיכו לקרוא כתבה זו

השימוש באינטרנט בקרב כבדי שמיעה (2009)

תאריך פרסום במאגר: 06 בנובמבר 2012

מקור הנתונים: ממשלת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ארגון "בקול"

"סקר כבדי שמיעה בישראל – מאפיינים סוציו דמוגרפיים ותעסוקתיים" הינו סקר ראשון מסוגו בקרב כבדי השמיעה בישראל. הסקר בוצע על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בשיתוף עם ארגון כבדי השמיעה והמתחרשים "בקול" והתבסס על 526 משיבים כבדי שמיעה בגילאי העבודה (20-64). להלן ממצאים עיקריים מהסקר הנוגעים לשימוש באינטרנט -

המשיכו לקרוא כתבה זו

אינטרנט בחקיקה 1999 עד 2009

תאריך פרסום במאגר: 06 בנובמבר 2012

מקור הנתונים: אוניברסיטת תל אביב

סקירה שנערכה על ידי פרופ' ניבה אלקין-קורן ופרופ' מיכאל בירנהק אודות אזכורי האינטרנט בחקיקה בכנסת בין השנים 1999 ו-2009. הנתונים נאספו על ידי חגי קלעי לפי האזכורים בחקיקה כפי שאלו מופיעים במאגר "נבו". כפי שמציינים הכותבים האזכורים בחקיקה אינם משקפים בהכרח את היקף השימוש שעשו הרשויות באינטרנט בפועל, אך היקף האזכורים וסוגם משקף את הטמעת האינטרנט בחקיקה. בסקירה ניתן למצוא גם ניתוח של תוכן האזכורים, סיווגם ותפקידם. להלן ממצאים עיקריים מתוך מהסקירה -

המשיכו לקרוא כתבה זו

שימוש בדואר אלקטרוני בין רופאים לחולים (2012)

תאריך פרסום במאגר: 28 באוגוסט 2012

מקור הנתונים: Israel Journal of Health Policy Research

המחקר "Providing cell phone numbers and e-mail addresses to patients: The patient’s perspective, a cross sectional study"  נערך על ידי ד"ר רוני פלג וילנה נזרנקו. המחקר התמקד בעמדות כלפי שימוש במכשירים סלולאריים ודואר אלקטרוני במסגרת התקשורת בין רופא וחולה והקיף 200 משיבים שנדגמו מתוך מנויי קופת בריאות כללית במחוז הדרום ורואיינו באמצעות הטלפון בעברית או רוסית. להלן ממצאים עיקריים מתוך המחקר -

המשיכו לקרוא כתבה זו

דירוג אתרי אינטרנט של מכוני מחקר ופיתוח ישראלים (2012)

תאריך פרסום במאגר: 25 באוגוסט 2012

מקור הנתונים: Webometrics Ranking

דירוג webometrics נועד לקדם את פרסום מאמרים ברשת. לאחרונה הדירוג התרחב מאוניברסיטאות גם למוסדות שונים המקיימים מחקר. במטרה לקדם נוכחות מקוונת אפקטיבית הדירוג אמור להסב את תשומת הלב של מוסדות למצב בו קיימת חוסר הלימה בין המיצוב הכללי שלהם למיצוב הנוכחות הדיגיטאלית שלהם.הדירוג מחולק ל-4 מדדים ראשיים -

המשיכו לקרוא כתבה זו

התקשורת בישראל 2011: סדרי יום, שימושים ומגמות

תאריך פרסום במאגר: 01 באוגוסט 2012

מקור הנתונים: אוניברסיטת אריאל ; המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה ; יפעת מחקרי מדיה ; קנטאר מדיה מחקרי TGI

בין השנים 2011-2016 פורסם דו"ח השנתי בשם "התקשורת בישראל: סדרי יום, שימושים ומגמות". הדו"ח נערך על ידי ד"ר רפי מן וד"ר אזי לב-און, ופורסם על ידי המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה בשיתוף יפעת…

המשיכו לקרוא כתבה זו

דוח ממשל זמין 2012

תאריך פרסום במאגר: 30 ביולי 2012

מקור הנתונים:

דוח ממשל זמין 2012 סוקר את פעילות ממשל זמין, משרדי הממשלה והרשויות בישראל (כ-45 במספר) בשנת 2011 בכל הנוגע להנגשת השירות הציבורי.

המשיכו לקרוא כתבה זו

דירוג האו"ם לממשל אלקטרוני (2012)

תאריך פרסום במאגר: 01 ביולי 2012

מקור הנתונים: האו"ם (UN)

הדוח מכיל תיאור ודירוג של המדינות החברות באו"ם (190 מדינות בעלות נוכחות אינטרנטית) לפי רמת השירות המקוון אותו הן מספקות לאזרחים וההשתתפות של האזרחים בעזרת האינטרנט. המדדים השונים הם יחסיים וממקמים את המדינות ביחס למדינות אחרות.  להלן פירוט המדדים ומיקומה של ישראל בכל אחד -

המשיכו לקרוא כתבה זו

שימוש עסקים קטנים ובינוניים ברשת האינטרנט (2012)

תאריך פרסום במאגר: 29 ביוני 2012

מקור הנתונים: משרד התמ"ת

בסקר, שנערך על ידי משרד התמ"ת, רואיינו מנהלי 526 עסקים קטנים ובינוניים (המעסיקים בין עובד אחד ל-80 עובדים) המהווים מדגם מייצג לכלל העסקים הקטנים והבינוניים בישראל (הכוללים כ-425,000 עסקים). העסקים נבחרו מתוך כ-100,000 עסקים בקובץ דן אנד ברדסטריט העדכני נכון לינואר 2011, בשיטה של מדגם שכבות אקראי, לפי הענף וגודל העסק. להלן הממצאים העיקריים מהסקר הקשורים להתנהלות העסקים באינטרטנט -

המשיכו לקרוא כתבה זו