בחזרה לעמוד הקודם

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

נתונים ומחקר אודות מצב ואיכות תשתיות האינטרנט בישראל ובעולם ומוכנות מדינתית להטעמה ויישום של טכנולוגיות אינטרנט חדשניות.

סטטיסטיקות שימוש במכשירי סמארטפון (2012)

תאריך פרסום במאגר: 11 בנובמבר 2012

מקור הנתונים: חברת Flurry

הנתונים המובאים כאן מגיעים מחברת Flurry, המספקת שירותי אנליטיקס על אפליקציות סלולאריות. אף שהנתונים מתייחסים למכשירים סלולאריים הם מייצגים מכשירים המשתמשים באפליקציות המנצלות חיבור לרשת האינטרנט. בקובץ ניתן למצוא את כמות המכשירים הפעילים שנרשמו בכל חודש בכל אחת מ-55 המדינות שנבחנו ובתוכם ישראל. להלן נתונים עיקריים מתוך הקובץ -

המשיכו לקרוא כתבה זו

השימוש באינטרנט בקרב כבדי שמיעה (2009)

תאריך פרסום במאגר: 06 בנובמבר 2012

מקור הנתונים: ממשלת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ארגון "בקול"

"סקר כבדי שמיעה בישראל – מאפיינים סוציו דמוגרפיים ותעסוקתיים" הינו סקר ראשון מסוגו בקרב כבדי השמיעה בישראל. הסקר בוצע על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בשיתוף עם ארגון כבדי השמיעה והמתחרשים "בקול" והתבסס על 526 משיבים כבדי שמיעה בגילאי העבודה (20-64). להלן ממצאים עיקריים מהסקר הנוגעים לשימוש באינטרנט -

המשיכו לקרוא כתבה זו

אינטרנט בחקיקה 1999 עד 2009

תאריך פרסום במאגר: 06 בנובמבר 2012

מקור הנתונים: אוניברסיטת תל אביב

סקירה שנערכה על ידי פרופ' ניבה אלקין-קורן ופרופ' מיכאל בירנהק אודות אזכורי האינטרנט בחקיקה בכנסת בין השנים 1999 ו-2009. הנתונים נאספו על ידי חגי קלעי לפי האזכורים בחקיקה כפי שאלו מופיעים במאגר "נבו". כפי שמציינים הכותבים האזכורים בחקיקה אינם משקפים בהכרח את היקף השימוש שעשו הרשויות באינטרנט בפועל, אך היקף האזכורים וסוגם משקף את הטמעת האינטרנט בחקיקה. בסקירה ניתן למצוא גם ניתוח של תוכן האזכורים, סיווגם ותפקידם. להלן ממצאים עיקריים מתוך מהסקירה -

המשיכו לקרוא כתבה זו

שימוש בדואר אלקטרוני בין רופאים לחולים (2012)

תאריך פרסום במאגר: 28 באוגוסט 2012

מקור הנתונים: Israel Journal of Health Policy Research

המחקר "Providing cell phone numbers and e-mail addresses to patients: The patient’s perspective, a cross sectional study"  נערך על ידי ד"ר רוני פלג וילנה נזרנקו. המחקר התמקד בעמדות כלפי שימוש במכשירים סלולאריים ודואר אלקטרוני במסגרת התקשורת בין רופא וחולה והקיף 200 משיבים שנדגמו מתוך מנויי קופת בריאות כללית במחוז הדרום ורואיינו באמצעות הטלפון בעברית או רוסית. להלן ממצאים עיקריים מתוך המחקר -

המשיכו לקרוא כתבה זו

דירוג אתרי אינטרנט של מכוני מחקר ופיתוח ישראלים (2012)

תאריך פרסום במאגר: 25 באוגוסט 2012

מקור הנתונים: Webometrics Ranking

דירוג webometrics נועד לקדם את פרסום מאמרים ברשת. לאחרונה הדירוג התרחב מאוניברסיטאות גם למוסדות שונים המקיימים מחקר. במטרה לקדם נוכחות מקוונת אפקטיבית הדירוג אמור להסב את תשומת הלב של מוסדות למצב בו קיימת חוסר הלימה בין המיצוב הכללי שלהם למיצוב הנוכחות הדיגיטאלית שלהם.הדירוג מחולק ל-4 מדדים ראשיים -

המשיכו לקרוא כתבה זו

התקשורת בישראל 2011: סדרי יום, שימושים ומגמות

תאריך פרסום במאגר: 01 באוגוסט 2012

מקור הנתונים: אוניברסיטת אריאל ; המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה ; יפעת מחקרי מדיה ; קנטאר מדיה מחקרי TGI

בין השנים 2011-2016 פורסם דו"ח השנתי בשם "התקשורת בישראל: סדרי יום, שימושים ומגמות". הדו"ח נערך על ידי ד"ר רפי מן וד"ר אזי לב-און, ופורסם על ידי המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה בשיתוף יפעת…

המשיכו לקרוא כתבה זו

דוח ממשל זמין 2012

תאריך פרסום במאגר: 30 ביולי 2012

מקור הנתונים:

דוח ממשל זמין 2012 סוקר את פעילות ממשל זמין, משרדי הממשלה והרשויות בישראל (כ-45 במספר) בשנת 2011 בכל הנוגע להנגשת השירות הציבורי.

המשיכו לקרוא כתבה זו

דירוג האו"ם לממשל אלקטרוני (2012)

תאריך פרסום במאגר: 01 ביולי 2012

מקור הנתונים: האו"ם (UN)

הדוח מכיל תיאור ודירוג של המדינות החברות באו"ם (190 מדינות בעלות נוכחות אינטרנטית) לפי רמת השירות המקוון אותו הן מספקות לאזרחים וההשתתפות של האזרחים בעזרת האינטרנט. המדדים השונים הם יחסיים וממקמים את המדינות ביחס למדינות אחרות.  להלן פירוט המדדים ומיקומה של ישראל בכל אחד -

המשיכו לקרוא כתבה זו

שימוש עסקים קטנים ובינוניים ברשת האינטרנט (2012)

תאריך פרסום במאגר: 29 ביוני 2012

מקור הנתונים: משרד התמ"ת

בסקר, שנערך על ידי משרד התמ"ת, רואיינו מנהלי 526 עסקים קטנים ובינוניים (המעסיקים בין עובד אחד ל-80 עובדים) המהווים מדגם מייצג לכלל העסקים הקטנים והבינוניים בישראל (הכוללים כ-425,000 עסקים). העסקים נבחרו מתוך כ-100,000 עסקים בקובץ דן אנד ברדסטריט העדכני נכון לינואר 2011, בשיטה של מדגם שכבות אקראי, לפי הענף וגודל העסק. להלן הממצאים העיקריים מהסקר הקשורים להתנהלות העסקים באינטרטנט -

המשיכו לקרוא כתבה זו

על שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות (מרץ 2012)

תאריך פרסום במאגר: 15 במרץ 2012

מקור הנתונים: משרד התמ"ת

לפי מחקר של משרד התמ"ת משנת 2010, המבוסס על נתוני הלמ"ס, ובהשוואה למחקר דומה שנעשה בשנת 2006: יש עליה בשימוש במחשב בקרב אנשים עם מוגבלות עולה ל- 58%, אך עדיין נמוך בהשוואה לשימוש בקרב…

המשיכו לקרוא כתבה זו

הטעיית צרכנים על ידי עסקים (מרץ 2012)

תאריך פרסום במאגר: 01 במרץ 2012

מקור הנתונים: ממשלת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מחקר של רוני בר צורי, חוקרת ומנהלת תחום מחקרי צרכנות במנהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת. המחקר מתבסס על סקר טלפוני של 1000 נשאלים המהווים מדגם מייצג של משקי בית באוכלוסייה הבוגרת בישראל. המחקר סוקר את שעור משקי הבית שנפגעו מהטעיות של עוסקים ועסקים כאשר בצעו עסקות צרכניות שונות במהלך שנת 2011, ואת דרכי התגובה  שלהם לסוגי ההטעיות השונות. להלן ממצאי המחקר הנוגעים לאינטרנט -

המשיכו לקרוא כתבה זו

שימושי אינטרנט בבחירות המוניציפאליות במגזר הערבי בישראל (2008)

תאריך פרסום במאגר: 13 בפברואר 2012

מקור הנתונים: האוניברסיטה הפתוחה

מהנתונים עולה כי למרות החשיבות המיוחסת לבחירות המוניציפליות במגזר הפלסטיני-ישראלי ועל אף שיעור ההצבעה הגבוה - השימוש ברשת לצורכי הקמפיינים השונים במגזר היה זעום.

המשיכו לקרוא כתבה זו

פערים בשימוש במשאבים רפואיים אלקטרוניים (2012)

תאריך פרסום במאגר: 27 בינואר 2012

מקור הנתונים: journal of medical internet research

דוח "eHealth Literacy: Extending the Digital Divide to the Realm of Health Information"  מציג ממצאי מחקר שערכו ד"ר אסתר בריינין וד"ר אפרת נטר מהמחלקה למדעי ההתנהגות במרכז האקדמי רופין. במחקר, שנערך על ידי סקר טלפוני, השתתפו 4,286 נשאלים בכדי להגיע למדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בארץ. במחקר נבחנו התדירות ואופן השימוש באינטרנט לצורכי בריאות. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקר -

המשיכו לקרוא כתבה זו

חשיפה לאתרי אינטרנט נבחרים ומגמות התנהגותיות של גולשים (2011)

תאריך פרסום במאגר: 01 בדצמבר 2011

מקור הנתונים: ידיעות תקשורת

סקר האינרנט של TNS טלסקר, הוא סקר תקופתי הנערך בקרב מדגם של 1,204 משתמשי אינטרנט (גילאי +13) מפיזור ארצי המייצג את האוכלוסייה היהודית בישראל.  מהסקר שנערך בדצמבר 2011 עולה כי - 

המשיכו לקרוא כתבה זו