חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות (IL-DRP)

ה-IL-DRP הוא שירות יישוב מחלוקות חלופי, המיועד לספק מענה מהיר למחלוקות שעניינן הקצאת שמות מתחם תחת סיומת המדינה של ישראל (il.) בהתאם לכללי הרישום של שמות המתחם תחת il.

בעמוד זה, המתעדכן מעת לעת, יופיעו החלטות דייני והרכבי ה- IL-DRP במקרים שהובאו בפניהם.

כללי יישוב מחלוקות כללי רישום

עוד בנושא יישוב מחלוקות (IL-DRP)

כללי יישוב מחלוקות

הליך חלופי ליישוב מחלוקות שעניינן הקצאת שמות מתחם תחת סיומת המדינה של ישראל (.il) (להלן: "ה- IL-DRP") נוסח זה הינו תרגום לעברית של הנוסח הרשמי של כללי ה- IL-DRP באנגלית. בכל מקרה…

קראו עוד

יישוב מחלוקות: cala.co.il

"שם המתחם מורכב מהמילה "cala" ומהסיומת co.il. הסיומת אינה בעלת אופי מבחין, הואיל והיא סיומת מקובלת לפעילויות מסחריות ויש להתעלם ממנה לצורך בחינת הדמיון בין שם המתחם והמילה "cala".

קראו עוד

יישוב מחלוקות: sovaldi.co.il

"נושא מקדמי: העותרת עתרה לקבלת צו לפיו המשיב ימציא ערבות בסך 5,000 דולר לשם הבטחת הוצאותיה. ההליך, מטבעו, נועד ליתן מענה מהיר ביחס למחלוקת שעניינן בהקצאת שמות מתחם, בפרט לאור הפרקטיקה הרווחת של גזל שמות מתחם (cybersquatting).

קראו עוד

יישוב מחלוקות: maccabisiudi.co.il

העתירה הוגשה על-ידי מכבי שירותי בריאות ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם maccabisiudi.co.il ("שם המתחם") לערן כהן ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 9 בדצמבר, 2014.

קראו עוד

יישוב מחלוקות: spotify.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד ליהי פלדמן. העתירה הוגשה על-ידי Spotify AB ("העותרת"), המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם spotify.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על-ידי מר ברק גיל ("המשיב"). רקע עובדתי העותרת היא…

קראו עוד

יישוב מחלוקות: mustela.co.il

Laboratoires Expanscience נ' Second Opinion BV Ltd פאנליסטית יחידה – עו"ד ליהי פלדמן. העתירה הוגשה על-ידי ("mustela") Laboratoires Expanscience, המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם mustela.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על-ידי  ("mustela")…

קראו עוד

יישוב מחלוקות: facebook.co.il

בעניין שם המתחם facebook.co.il פאנליסטית יחידה – עו"ד ליהי פלדמן. העתירה הוגשה על-ידי Facebook, Inc. ("העותרת"), לצורך העברתו לעותרת של שם המתחם facebook.co.il ("שם המתחם") המוחזק על-ידי מר גל אראל ("המשיב"). רקע…

קראו עוד

יישוב מחלוקות: androidstore.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד ליהי פלדמן. העתירה הוגשה על-ידי Google, Inc. ("העותרת"), המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם androidstore.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על-ידי מר ליאור ליואי / חברת Y.L.I Ltd. ("המשיב").…

קראו עוד

יישוב מחלוקות: blackpearl.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד אלן ב. שנקמן. העתירה הוגשה על-ידי חברת סי אוף ספא מעבדות בע"מ ("העותרת"), על-מנת לבטל את הקצאת שם המתחם blackpearl.co.il ("שם המתחם") לחברת ים המלח בוץ מלח בע"מ…

קראו עוד