יצירת, עדכון ומחיקת איש קשר

יצירת אובייקט איש קשר (Create Contact)

  1. פנה מבקש לרשם בבקשה להירשם כאיש קשר יגיש הרשם בקשה מתאימה למרשם בהתאם לפרוטוקול.
  2. במידה שהעדכון המבוקש לא כולל שינוי בפרטי שם איש הקשר, יעדכן את פרטי איש הקשר ע"י הגשת בקשת Create Contact בהתאם לפרוטוקול.
  3. הגשת בקשה ליצירת אובייקט איש קשר ע"י הרשם לאיגוד תהווה מצג של הרשם כי פרטי ההתקשרות עם איש הקשר מאפשרים פניה ישירה אל אותו איש קשר.

עדכון פרטי איש קשר המשויך לרשם – (Update Contact)

  1. פנה איש קשר לרשם בבקשה לעדכן את פרטיו תחת קוד איש הקשר, יוודא הרשם כי קוד איש קשר זה אכן משויך לרשם, וכי המבקש הוא אכן איש הקשר שרשום תחת קוד איש הקשר.
  2. במידה שהעדכון המבוקש לא כולל שינוי בפרטי שם איש הקשר, יעדכן את פרטי איש הקשר ע"י הגשת בקשת עדכון (Update details of contact person) בהתאם לפרוטוקול.
  3. במידה שהעדכון המבוקש כולל שינוי כלשהו בפרטי שם איש הקשר, ייצור הרשם קוד איש קשר חדש, בהתאם לפרוטוקול.
  4. הגשת בקשה לעדכון פרטי איש קשר ע"י הרשם לאיגוד תהווה מצג של הרשם, לפיו:
  5. הרשם וידא את זהותו של איש הקשר, כי רצונו בעדכון הפרטים כמבוקש וכי הפרטים לאחר ביצוע העדכון מתייחסים לאותו אדם.
  6. פרטי ההתקשרות עם איש הקשר מאפשרים פניה ישירה אל אותו איש קשר, והם אינם מכילים פרטי התקשרות שאינם כאלה.

מחיקת אובייקט איש קשר (Delete Contact)

  1. פנה מבקש לרשם בבקשה למחוק את פרטיו כאיש קשר, יוודא הרשם כי קוד איש קשר זה אכן משויך לרשם, וכי המבקש הוא אכן איש הקשר שרשום תחת קוד איש הקשר.
  2. לאחר מכן יגיש הרשם בקשת Delete Contact מתאימה בהתאם לפרוטוקול.
  3. הגשת בקשה ליצירת אובייקט איש קשר ע"י הרשם לאיגוד תהווה מצג של הרשם, לפיו הרשם וידא את זהותו של איש הקשר.
  4. בקשת מחיקה כאמור תאושר אם ורק אם לא קיים במרשם השמות שם מתחם רשום בו קיימת הפניה לאיש הקשר שמחיקתו מתבקשת. בכל מקרה אחר, הבקשה תדחה.