מערכת אחזור מידע עבור הרשמים (IRI)

האיגוד מעמיד לרשות הרשמים את מערכת ה-Information Retrieval Interface ("IRI"), שבה ניתן לקבל מידע מגוון אודות שמות המתחם המנוהלים אצל הרשם- מס' שמות המתחם, חלוקה לפי סיומות, סטטוס בקשות שנשלחו למרשם (בקשות רישום, עדכון פרטים ועוד), מידע אודות אנשי קשר, סטטוס והסטוריה של רכישת קרדיטים ועוד.

לכל רשם מוגדר "משתמש על" אחד שמקבל גישה ל-IRI מהמרשם, והוא יכול להגדיר ולנהל משתמשים נוספים עבור עובדים מהארגון.

ניתן למצוא במפרט הטכני מדריך משתמש עבור מערכת ה-IRI, ובו פירוט על המידע שניתן לאחזר מהמערכת וכיצד עושים זאת.

מדריך משתמש מתוך המפרט הטכני

כניסה למערכת ה-IRI

הכניסה למערכת מתאפשרת רק עבור כתובות IP מוכרות ומאושרות מראש.