החזירו אותם הביתה עכשיו

מערכת המרשם

מערכת רשם-מרשם היא מערכת טרנזאקציות מבוססת XML. התקשורת עם המרשם נעשית באמצעות ממשק מאובטח מבוסס HTTPS, המערכת עושה שימוש בעקרונות, אובייקטים וטרמינולוגיה של משפחת פרוטוקולי ה- EPP, אם כי איננה יישום EPP מלא.  

הרשמים נדרשים ליצור יישום צד-לקוח למערכת. איגוד האינטרנט אינו מספק יישום זה. לשם כך עומדת לרשות הרשמים סביבת בדיקה (test-bed), וכתנאי להסמכתם, יידרשו הרשמים, בין היתר, להציג צד לקוח המסוגל לבצע את טווח הפעולות המלא מול מרשם השמות.

לרשמים מסופק ממשק לאחזור מידע בזמן-אמת מן המרשם, לשם קבלת מידע ומעקב אחר אובייקטים (שמות מתחם ואנשי קשר) המנוהלים על ידם ופעולות הרישום שלהם.